Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

34 Playing Music

34 Playing Music Търсене на песни по година на издаване 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона изберете „Release Year“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък с годините на издаване. 4 Чрез бутона изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване. 5 Чрез бутона изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване. 6 Чрез бутона изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка. Съвети --Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като изберете съответния елемент от списъка, а след това натиснете и задържите бутона в стъпка 5.

35 Playing Music Търсене на песни по папка 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутона изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранът “Music Library”. 3 Чрез бутона изберете “Folder“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък с папките или песента. 4 Чрез бутона изберете желаната от вас папка или песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Когато изберете папка в стъпка --, се появява желаната песен или списъкът (списъците) на папките. Когато изберете песен в стъпка --, се появява екранът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете стъпка --, ако е необходимо, докато се появи желаната от вас песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.