Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

76 Common Settings

76 Common Settings Настройване яркостта на екрана (Brightness) Тази функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Brightness“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на яркостта. 5 Чрез бутоните изберете желаното от вас ниво на яркостта, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. “3” е настройката по подразбиране. След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона „BACK / HOME“, преди да потвърдите, настройката ще бъде отменена. Съвети Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате видео или неподвижно изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness “ от менюто с опции. Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издържи по-дълго (страница 87).

77 Common Settings Настройване на текущото време (Set Date–Time) Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно. Бутон BACK/HOME Настройки 5-знаков бутон 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните изберете „Set Date–Time “ , след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на текущите дата и час. 5 Чрез бутоните изберете година, натиснете бутона , за да увеличите/ намалите числото, след което натиснете бутона, за да потвърдите избора си. 6 По същия начин като в стъпка 5 нагласете стойностите за месеца, деня, часа и минутата. 7 Натиснете бутон , за да потвърдите избора си.