Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

26 Getting Started

26 Getting Started Получаване на данни За да се насладите на музика, снимки и филмчета посредством плейъра, трябва да подготвите данните на вашия компютър. За да въведете данни на компютъра си, използвайте подходящия софтуер. За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл формати” (--стр. 118).

27 Getting Started Трансфер на данни Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър. Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции. За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни, вижте -- страница 9. Съвети Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11. Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система. Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само чрез трансфер от Windows Media Player 11. Забележки Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”, защото прехвърляните данни може да се повредят. Когато плейърът е свързан към компютър, не включвайте, рестартирайте и неизключвайте компютъра. Това може да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите гореспоменатите операции. Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” и “PICTURE”. 1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел. Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката нагоре. 2 Изберете плейър от Windows Explorer, a след това извършете drag and drop с файловете. Плейърът се показва като [WALKMAN] в Windows Explorer.