Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

40 Playing Music

40 Playing Music Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“ Опция Описание / страница за справка „Play Mode“ „Equalizer“ „Cover Art“*1 „Detailed Information“ *2 Настройва режима на възпроизвеждане (-- страница 41). Персонализира качеството на звука (-- страница 43). Извежда на екрана обложката на албума. Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла. Прибавяне към Wishlist/Изваждане от Wishlist Прибавя песни към списъка с желани песни/ Изважда песни от списъка с желани песни. „Clock Display“ Извежда на екрана текущото време (-- страница 78). *1 Екран „Cover Art“ Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона -. Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра. Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат. *1 Екран „Detailed Information“ - Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона . - Времетраене - Файлов формат - Битрейт - Файлове, защитени със сигнал за авторско право - Докато възпроизвеждате песни с вариращ битрейт, на екрана се извежда “VBR”. Изведено то времетраене и лентата, показваща докъде е стигнало възпроизвеждането, са приблизи телни стойности. -Име на файла

41 Setting the Music Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode) Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на произволно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен. бутон „BACK / HOME“ Настройки бутон с 5 функции 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните изберете (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“. 4 Чрез бутоните изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък с режимите на възпроизвеждане. 5 Чрез бутоните изберете желания режим на възпроизвеждане (-- страница 38), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. На екрана отново се появява менюто „Music Settings“. Съвети Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете желания режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.