Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n106 N Изключване на компютъра от порт-репликатор ! За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го изключите от порт-репликатора. Когато батерията е на привършване, изключването на компютъра от порт-репликатора може да доведе до загуба на несъхранени данни. За да изключите компютъра от порт-репликатора 1 Вдигнете компютъра от порт-репликатора и го поставете настрани.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n107 N 2 Поставете капака на конектора за порт-репликатор от долната страна на компютъра. ✍ Особено важно е да поставите капака на конектора на порт-репликатора на мястото му след изключване на компютъра от него. Ако капакът остане отворен, вътре може да попадне прах и да повреди компютъра. За да изключите порт-репликатора напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток.