Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n120 N Бележки относно свързване на USB устройство ❑ ❑ ❑ ❑ Може да е необходимо да инсталирате драйвера, доставен в комплекта на USB устройството, преди да използвате устройството. Прочетете ръководството от комплекта на USB устройството за повече информация. Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за да отпечатвате документи. За информация как да отстраните USB устройството, вижте ръководството от комплекта на устройството. За да предпазите компютъра и/или USB устройства от увреждане, спазвайте следните препоръки: ❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте излагането на USB портовете на удари или сблъсъци. ❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към нето са свързани USB устройства.

Персонализиране на компютъра VAIO > n121 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Освен всичко останало ще научите как се използва и как се персонализира външният вид на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Избор на режими на работа (стр. 122) ❑ Задаване на парола (стр. 124) ❑ Използване на Intel(R) VT (стр. 130) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 131) ❑ Използване на VAIO Power Management (стр. 132) ❑ Промяна на екранния език (стр. 133) ❑ Защита на данните от неоторизирано използване (стр. 134) ❑ Защита на твърдия диск (стр. 136)