Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > BLUETOOTH технология n184 N Защо не мога да използвам функцията BLUETOOTH, когато вляза в компютъра чрез стандартен потребителски акаунт? Функцията BLUETOOTH може да не е достъпна за потребители със стандартен потребителски акаунт на компютъра. Влезте в компютъра като потребител с права на администратор. Защо не мога да използва BLUETOOTH устройствата след промяна на потребителите? Ако смените потребителите, без да излезете от системата, BLUETOOTH устройствата няма да работят. Задължително излезте от системата, преди да смените потребителите. За да излезете от системата, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и изберете Излизане. Защо не мога да обменям визитни картички с мобилни телефони? Функцията за обмен на визитни картички не се поддържа. Какво трябва да направя, ако иконата за BLUETOOTH комуникация не се извежда на в лентата на задачите? ❑ ❑ Уверете се, че превключвателят до BLUETOOTH е с настройка On в прозореца VAIO Smart Network. За да изведете иконата за BLUETOOTH комуникация в лентата на задачите, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на BLUETOOTH устройството и щракнете върху Настройки на Bluetooth. 3 Щракнете върху панела Опции и поставете знак за маркировка в полето на Показвай иконата на Bluetooth в областта за уведомяване.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n185 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete може да доведе до загуба на занни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Дискове (стр. 147) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът ви е в нормален режим. Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство. Функционирането на оптичното дисково устройство на компютъра може да е забранено в BIOS екрана за конфигуриране. Следвайте тези стъпки в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134), за да разрешите функционирането на устройството. Ако бутона за изваждане на дисковото устройство не работи, щракнете върху Старт и Компютър, щракнете с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство и изберете Извади. Ако никоя от изброените по-горе възможности не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.