Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Как да научите повече за своя компютър VAIO...... 5 Съображения за ергономичност ............................... 8 Първи стъпки .................................................................. 10 Местоположение на контроли и портове ............... 11 Информация за индикаторите................................. 19 Свързване на източник на електрозахранване..... 20 Използване на батерията ........................................ 22 Безопасно изключване на компютъра ................... 31 Използване на режимите за пестене на електроенергия ......................................................... 32 Поддържане на компютъра в оптимално състояние................................................................... 35 Използване на VAIO компютъра................................... 38 Използване на клавиатурата .................................. 39 Използване на тъчпада............................................ 42 Използване на бутоните със специални функции..... 43 Използване на функцията Бърз уеб достъп .......... 44 Използване на вградената камера ......................... 46 Използване на оптичното дисково устройство ..... 47 Използване на “Memory Stick”................................. 56 Използване на други модули/карти с памет .......... 63 Използване на интернет .......................................... 67 Използване на Мрежата (LAN) ................................ 68 Използване на безжична LAN..................................70 Използване на безжична WAN ................................75 Използване на функцията BLUETOOTH.................79 Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ...................................................................85 Използване на TPM...................................................90 Използване на периферни устройства .......................100 Свързване на порт-репликатор .............................101 Свързване на външни високоговорители или слушалки ..................................................................108 Свързване на външен дисплей ..............................109 Избор на режими на дисплея .................................116 Използване на функцията за множество монитори ..................................................................117 Свързване на USB устройство...............................119 Персонализиране на компютъра VAIO .......................121 Избор на режими на работа ...................................122 Задаване на парола ................................................124 Използване на Intel(R) VT .......................................130 Използване на VAIO Control Center .......................131 Използване на VAIO Power Management...............132 Промяна на екранния език.....................................133 Защита на данните от неоторизирано използване ...............................................................134 Защита на твърдия диск.........................................136

n 3 N Надстройка на компютъра VAIO................................. 137 Добавяне и махане на памет ................................. 138 Предпазни мерки.......................................................... 144 Информация за безопасност ................................. 145 Информация относно грижи и поддръжка ........... 147 Работа с компютъра ............................................... 148 Работа с LCD екрана .............................................. 150 Използване на източника на захранване............. 151 Работа с вградената камера ................................. 152 Работа с дискове .................................................... 153 Използване на батерията ...................................... 154 Работа с “Memory Stick” ......................................... 155 Работа с вграденото запаметяващо устройство.....156 Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ................................................................ 157 Използване на TPM ................................................ 158 Отстраняване на неизправности ................................ 159 Компютърни операции............................................ 161 Актуализиране/защита на системата ................... 167 Възстановяване/Носител за възстановяване...... 168 Дял............................................................................ 172 Батерия .................................................................... 173 Вградена камера..................................................... 175 Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN)................... 177 Безжичен WAN........................................................ 181 BLUETOOTH технология.........................................182 Оптични дискове .....................................................185 Дисплей ....................................................................190 Отпечатване ............................................................195 Микрофон.................................................................196 Високоговорители ...................................................197 Тъчпад ......................................................................199 Клавиатура...............................................................200 Дискети.....................................................................201 Аудио/видео .............................................................202 “Memory Stick”..........................................................204 Периферни устройства ...........................................205 Търговски марки ...........................................................206 Забележка .....................................................................209

 • Page 1: N Ръководство за по
 • Page 5 and 6: Преди употреба > Ка
 • Page 7 and 8: Преди употреба > Ка
 • Page 9 and 10: Преди употреба > Съ
 • Page 11 and 12: Първи стъпки > Мест
 • Page 13 and 14: Първи стъпки > Мест
 • Page 15 and 16: Първи стъпки > Мест
 • Page 17 and 18: Първи стъпки > Мест
 • Page 19 and 20: Първи стъпки > Инфо
 • Page 21 and 22: Първи стъпки > Свър
 • Page 23 and 24: Първи стъпки > Изпо
 • Page 25 and 26: Първи стъпки > Изпо
 • Page 27 and 28: Първи стъпки > Изпо
 • Page 29 and 30: Първи стъпки > Изпо
 • Page 31 and 32: Първи стъпки > Безо
 • Page 33 and 34: Първи стъпки > Изпо
 • Page 35 and 36: Първи стъпки > Подд
 • Page 37 and 38: Първи стъпки > Подд
 • Page 39 and 40: Използване на VAIO ко
 • Page 41 and 42: Използване на VAIO ко
 • Page 43 and 44: Използване на VAIO ко
 • Page 45 and 46: Използване на VAIO ко
 • Page 47 and 48: Използване на VAIO ко
 • Page 49 and 50: Използване на VAIO ко
 • Page 51 and 52: Използване на VAIO ко
 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на VAIO ко

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Персонализиране на

 • Page 123 and 124:

  Персонализиране на

 • Page 125 and 126:

  Персонализиране на

 • Page 127 and 128:

  Персонализиране на

 • Page 129 and 130:

  Персонализиране на

 • Page 131 and 132:

  Персонализиране на

 • Page 133 and 134:

  Персонализиране на

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Надстройка на комп

 • Page 139 and 140:

  Надстройка на комп

 • Page 141 and 142:

  Надстройка на комп

 • Page 143 and 144:

  Надстройка на комп

 • Page 145 and 146:

  Предпазни мерки > И

 • Page 147 and 148:

  Предпазни мерки > И

 • Page 149 and 150:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 151 and 152:

  Предпазни мерки > И

 • Page 153 and 154:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 155 and 156:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 157 and 158:

  Предпазни мерки > И

 • Page 159 and 160:

  Отстраняване на не

 • Page 161 and 162:

  Отстраняване на не

 • Page 163 and 164:

  Отстраняване на не

 • Page 165 and 166:

  Отстраняване на не

 • Page 167 and 168:

  Отстраняване на не

 • Page 169 and 170:

  Отстраняване на не

 • Page 171 and 172:

  Отстраняване на не

 • Page 173 and 174:

  Отстраняване на не

 • Page 175 and 176:

  Отстраняване на не

 • Page 177 and 178:

  Отстраняване на не

 • Page 179 and 180:

  Отстраняване на не

 • Page 181 and 182:

  Отстраняване на не

 • Page 183 and 184:

  Отстраняване на не

 • Page 185 and 186:

  Отстраняване на не

 • Page 187 and 188:

  Отстраняване на не

 • Page 189 and 190:

  Отстраняване на не

 • Page 191 and 192:

  Отстраняване на не

 • Page 193 and 194:

  Отстраняване на не

 • Page 195 and 196:

  Отстраняване на не

 • Page 197 and 198:

  Отстраняване на не

 • Page 199 and 200:

  Отстраняване на не

 • Page 201 and 202:

  Отстраняване на не

 • Page 203 and 204:

  Отстраняване на не

 • Page 205 and 206:

  Отстраняване на не

 • Page 207 and 208:

  Търговски марки > n20

 • Page 209 and 210:

  Забележка > n209 N Заб