Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 98 N За да отключите шифрованите данни с ключ за възстановяване, съхранен на USB памет За да отключите шифрованите данни с ключ за възстановяване, съхраняване на USB памет, системата трябва да има достъп до устройството при зареждане на компютъра. Следвайте посочените по-долу стъпки, за да конфигурирате последователността на зареждане на екрана за настройка на BIOS: ! Няма да можете да използвате USB устройствата, ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Защита на данните от неоторизирано използване (стр. 134). 1 Свържете USB флаш памет. 2 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 3 Натиснете < или ,, за да изберете раздела Security, натиснете M или m, за да изберете Change TPM State, и след това натиснете Enter. 4 Натиснете M или m, за да изберете Enable, и след това натиснете Enter. 5 Натиснете < или ,, за да изберете Boot, и след това изберете Enabled за External Device Boot. 6 Натиснете M или m, за да изберете Boot Priority, и след тона натиснете Enter. 7 Натиснете клавишите F5 или F6, за да смените реда на стартиране, така че Internal Hard Disk да има по-висок приоритет от External Device. ! Трябва да преместите Internal Optical Drive най-напред в списъка, за да възстановите компютърната система с помощна на носител за възстановяване. 8 Натиснете < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup и след това натиснете Enter. 9 След като системата се рестартира, изберете Execute в прозореца за потвърждение и натиснете клавиша Enter.

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 99 N 10 Следвайте инструкциите в Помощ и поддръжка на Windows, за да разрешите Шифроване на устройства с Bitlocker. 11 Запишете паролата за възстановяване на USB памет в прозореца за запис на парола за възстановяване. 12 Следвайте инструкциите на екрана. Стартира процеса на шифроване. ! Актуализирането на BIOS със софтуер за актуализиране, като VAIO Update, променя настройките на BIOS на тези по подразбиране. Необходимо е отново да повторите описаните по-горе стъпки. Процесът на шифроване отнема няколко часа.