Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n110 N Свързване на външен монитор или проектор Можете да свържете външен екран, например монитор за компютър или проектор, или непосредствено към компютъра или чрез опцията за порт-репликатор. За да свържете монитор за компютър или проектор ! Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към порт-репликатор. 1 Свържете захранващия кабел (1) на външния дисплей или на проектора към електрически контакт. 2 Свържете външния монитор или проектора към порта за монитор (2) на компютъра или на порта-репликатор чрез кабела за монитор (3).

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n111 N ✍ Ако е необходимо, свържете извода за слушалки на проектора и извода за слушалки (4) i на компютъра чрез кабел за високоговорител (5). ! Компютърът е съвместим със стандарта HDCP и може да кодира канала за трансфер на цифрови видеосигнали с цел защита на авторските права, което позволява да възпроизвеждате и преглеждате най-различно защитено с авторски права висококачествено съдържание. За да имате достъп до защитено с авторски парва съдържание, свържете HDCP-съвместим монитор към изходния HDMI порт на компютъра или към порт-репликатора. Ако към компютъра е свързан несъвместим монитор, няма да можете да възпроизвеждате или разглеждате защитено с авторски права съдържание.