Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на TPM n158 N Използване на TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Въпреки че компютърът има функциите за сигурност TPM, те не гарантират пълна защита на данните и хардуера. Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването на тези функции. След като инсталирате Infineon TPM Professional Package, трябва да зададете няколко TPM пароли на компютъра. Без тези пароли няма да можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни. Задължително запишете паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място. Задължително направете резервни копия на последния архивен файл за спешно възстановяване, файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл и ги дръжте на безопасно и недостъпно за други хора място, преди да изпратите компютъра за ремонт. Съхранените данни в TPM, който е вграден в дънната платка, може да бъдат загубени или повредени по време на ремонта. Ако по време на ремонта се наложи смяна на дънната платка, TPM също ще бъде сменен. В такъв случай използвайте резервните копия на архивния файл за спешно възстановяване, файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл, за да възстановите конфигурацията на TPM. Задължително направете резервно копие на данните, съхранени върху вграденото запаметяващо устройство, преди да изпратите компютъра за ремонт. Възможно е вграденото запаметяващо устройство да бъде инициализиран и върнат след ремонта и в такъв случай няма да можете да възстановите данните на устройството чрез резервните копия на файла с маркери за спешно възстановяване, файла с маркери за възстановяване на паролите и личния секретен файл. След като завършите помощника за стартиране на TPM, се уверете, че сте настроили операциите за автоматично архивиране. Ако прозорецът с отметка Run automatic backup now се покаже след настройката, поставете отметката и актуализирайте резервните файлове. Процесът на възстановяване чрез резервните файлове може да е неуспешен, ако не настроите операциите за автоматично архивиране. Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.

Отстраняване на неизправности > n159 N Отстраняване на неизправности Този раздел описва как да разрешите общи проблеми, на които може да се натъкнете, докато използвате компютъра VAIO. Много от проблемите имат прости решения. Ако тези предложения не решат вашите проблеми, използвайте VAIO Care. За да стартирате софтуера, вижте Използване на VAIO Care (стр. 37). Ако проблемите все още не могат да бъдат решени и ви е необходима помощ, посетете уебсайтовете за поддръжка, изброени в Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. ❑ Компютърни операции (стр. 161) ❑ Актуализиране/защита на системата (стр. 167) ❑ Възстановяване/Носител за възстановяване (стр. 168) ❑ Дял (стр. 172) ❑ Батерия (стр. 173) ❑ Вградена камера (стр. 175) ❑ Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) (стр. 177) ❑ Безжичен WAN (стр. 181) ❑ BLUETOOTH технология (стр. 182) ❑ Оптични дискове (стр. 185) ❑ Дисплей (стр. 190) ❑ Отпечатване (стр. 195) ❑ Микрофон (стр. 196)