Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n166 N Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране? Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройствата. Изпълнете следните стъпки: 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Boot. 3 Натиснете клавишите M или m, за да изберете устройството, за което искате да смените реда на стартиране. 4 Натиснете клавишите F5 или F6, за да смените реда на стартиране. 5 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от свързаното USB флопи-дисково устройство? За да стартирате компютъра от USB флопи-дисковото устройство, трябва да промените настройката за устройството за стартиране. Включете компютъра и натиснете бутона F11 няколко път, докато логото VAIO се скрие.

Отстраняване на неизправности > Актуализиране/защита на системата n167 N Актуализиране/защита на системата Как мога да намеря важните за компютъра актуализации? Можете да намерите и инсталирате последните актуализации на компютъра със софтуерните приложения: Windows Update и VAIO Update. Вижте Актуализиране на компютъра (стр. 35) за повече информация. Как да планирам инсталирането на Windows актуализациите в моя компютър? Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно най-новите актуализации на Windows. Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин: ! Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Работен център. 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.