Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

I tabel 1 ses en oversigt over de fem seneste influenzapandemier, deres oprindelse

og efterfølgende forløb i Danmark.

Benævnelse Virustype Oprindelse Forløb i Danmark

Den russiske

syge

Den spanske

syge

Hong Kong

influenza

Asiatisk influenza

Svineinfluenza

A(H2N2)

A(H1N1)

Sted Tid Begyndelsestidspunkt

i

Danmark

Centrale

Rusland

USA

(Frankrig

Kina)

Forår

1889

Marts

1918

A(H2N2) Kina Feb.

1957

A(H3N2) Kina Juli

1968

A(H1N1)v Mexico

April

2009

Kulmination

tidspunkt

Dec. 1889 Nov. 1891 –

april 1892

Juli 1918 Okt. 1918 –

maj 1919

Okt. 1957 Okt. 1957 –

jan. 1958

Dec. 1969 Dec. 1969 –

jan. 1970

Maj 2009

Okt-nov.

2009

Dødsfald

(numerisk)

5.800

14.100

1.700

1.300

312

Tabel 1. De fem seneste influenzapandemier, deres oprindelse og efterfølgende forløb i Danmark.

Kilde: Tabellen er baseret på skønsmæssige overslagsberegninger bygget på indberetninger

til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, samt på oplysninger fra Danmarks Statistik.

I april 2009 blev det første tilfælde af person-til-person smitte med A(H1N1)

influenzavirus rapporteret i Mexico og influenzatilfældene spredte sig hurtigt

over det meste af verden. Det første tilfælde i Danmark blev opdaget 1. maj

2009. I juni 2009 erklærede WHO pandemi fase 6, idet i alt 74 lande på dette

tidspunkt havde indberettet laboratorieverificerede infektioner. I modsætning

til typiske sæsonbestemte influenza-mønstre forårsagede A(H1N1) adskillige

infektioner i sommermånederne på den nordlige halvkugle, og derefter endnu

højere grad af aktivitet i køligere måneder i denne del af verden. I modsætning

til vanlig sæson-influenza har A(H1N1) virus i både 2009/10 samt 2010/11 sæsonen

været årsag til sygdom blandt unge, i øvrigt raske personer, men herudover

synes gravide kvinder, yngre børn og mennesker i alle aldre med visse

kroniske lungesygdomme eller andre medicinske komplicerende tilstande at

have større risiko for mere kompliceret eller alvorlig sygdom.

Karakteristisk for pandemierne i forhold til de sædvanlige vinterepidemier er,

at de kan optræde i to eller tre bølger, hvor bølge nummer to kan være væsentlig

værre end første bølge: Den spanske syge optrådte i tre bølger; tidligt forår

1918, efterår 1918 og sen vinter 1919, hvor den anden bølge var langt den mest

alvorlige med flest smittede og dødsfald i forhold til syge (12). Dette kan måske

forklares med de mange mennesker, som blev transporteret over store strækninger

ved afslutningen af 1. verdenskrig. Tilsvarende var anden bølge af Hong

Kong influenzaen i 1969-70 værre end første bølge i 1968-69, mens - i hvert

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 14 / 66

More magazines by this user
Similar magazines