Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Statens Serum Institut: www.ssi.dk

Det offentlige sundhedsvæsen: www.sundhed.dk

Kommunernes Landsforening: www.kl.dk

Danske Regioner: www.dr.dk

Lægeforeningen: www.laeger.dk

Dansk Sygeplejeråd: www.dsr.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin: www.dsam.dk

Materialet der lægges på nettet skal være i en let tilgængelig form, så det let kan

printes ud og udleveres til borgerne, eller hentes af borgerne selv.

10.4.3 Influenzanyt - Nyhedsbrev

Statens Serum Institut udsender i influenzasæsonen fra uge 40 et elektronisk

nyhedsbrev, ’Influenzanyt’ 4 . Tilmelding til nyhedsbrevet er gratis og kan ske via

Statens Serum Instituts hjemmeside. Dette nyhedsbrev kan fungere som hurtig

og opdateret informationskilde under en pandemi.

10.4.4 EPI-nyt -Nyhedsbrev

EPI-nyt, Statens Serum Instituts ugentlige nyhedsbrev, formidler viden om

overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme. EPI-nyt udkommer i

elektronisk form, og abonnement er gratis. Nøgleinformation om en evt. pandemi

vil blive bragt i EPI-nyt.

10.4.5 Hotline

I den pandemiske periode kan en hotline oprettes, bemandet med personale

(f.eks. medicinstuderende, læger, sygeplejersker), der kan svare på borgernes

spørgsmål. Hotlinen vil som minimum være åben i dagarbejdstiden, men åbningstiden

vil kunne udvides ved behov.

10.4.6 Andre kommunikationsformer

Afhængig af udviklingen af sygdommen kan der eventuelt anvendes aftaler

med internet- og e-mailudbydere om særvarslinger på hjemmesider og udsendelse

af e-mail til udbydernes kunder. Tilsvarende kan der eventuelt laves distributionsaftaler

med teleoperatører om gratis SMS-udsendelser.

En række eksisterende mailservices og skriftlige kilder vil ligeledes kunne anvendes

efter nærmere aftale, herunder:

4 Ikke at forveksle med medicinalfirmaet Roche’s hjemmeside ’Influenzanyt’

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 51 / 66

More magazines by this user
Similar magazines