Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Regionerne

KommunerPlanlægnings- og driftsansvarlige for sygehus- og lægemiddelberedskabet

Skal koordinere beredskabsplanlægningen med kommunernes beredskab

i den primære sundhedstjeneste

Koordinerer sammen med kommuner evt. massevaccination

Karantænefaciliteter skal indgå i regionernes sundhedsberedskabsplanlægning

Skal koordinere beredskabet i den primære sundhedstjeneste med regionens

beredskabsplanlægning

Samarbejder med regionerne om evt. massevaccination

Praktiserende læger og vagtlægerVaretager diagnostik, visitation, tilsyn og behandling af patienter der

ikke indlægges

Varetager ordination af antiviral medicin og antibiotika efter gældende

retningslinjer til ikke-indlagte patienter

Infektionsmedicinske afdelinger


Varetager diagnostik, behandling og pleje af indlagte influenzapatienter

i præpandemisk alarmperiode

Interne medicinske afdelinger


Varetager diagnostik, behandling og pleje af indlagte influenzapatienter

i pandemisk periode

Mikrobiologiske afdelinger og sygehusenes hygiejneorganisationer


Rådgiver vedr. pandemiplanlægning og hygiejniske forholdsregler, isolation

mv. og har en væsentlig rolle i præpandemisk og pandemisk fase

vedr. diagnostik og hygiejniske forholdsregler

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 57 / 66

More magazines by this user
Similar magazines