Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

4 Strategi og indsats

4.1 Målsætninger

Influenzaforekomsten overvåges nationalt via Statens Serum Institut og internationalt

via WHO og EU, hvilket medvirker til at en begyndende pandemi

opdages tidligst muligt.

Influenzavirus indsamles og undersøges, og analyseresultater, bl.a. fra Statens

Serum Institut, anvendes for at skabe mulighed for udvikling af en effektiv influenzavaccine

internationalt.

Målsætningerne for den nationale influenzapandemiplan er:

1. I pandemiens indledende faser hurtigt at påvise det nye virus og at minimere

smitteudbredelse. Dette kan afhængigt af risikovurdering ske

gennem opsporing, behandling og isolation af smittede og deres kontakter.

2. At reducere sygelighed og dødelighed som følge af influenza ved forebyggende

foranstaltninger, herunder brug af vaccination og brug af antiviral

medicin.

3. At sikre bedst mulig behandling og pleje af alle syge, herunder ved at

sikre tilgængelighed og korrekt anvendelse af antiviral medicin.

4. At sikre opretholdelse af et fungerende sundhedsvæsen.

5. At sikre adækvat og kontinuerlig kommunikation med beslutningstagere,

sundhedsvæsenet og befolkningen.

6. At bidrage til regional og kommunal planlægning af sundhedsberedskabet

i forhold til pandemisk influenza.

7. Bidrage til at sikre adækvat funktion i samfundets øvrige sektorer under

en pandemi.

Punkt 3 og 4 er i princippet identisk med sundhedsvæsenets normale indsats

mod influenza, men kan under en pandemi kræve endog meget betydelige ressourcer.

4.2 Indsats

Indsatsen på alle niveauer er afhængig af, hvilken af pandemiens faser man lokalt

i Danmark befinder sig i. Hovedprioriteringerne for indsatsen er således

også fasebestemt. Skema 1 på side 19 viser WHO’s anbefalinger af indsats.

I Danmark er følgende prioriteringer valgt:I den interpandemiske fase er hovedprioriteringen at planlægge og opruste

beredskabet til en kommende pandemi.

I den præpandemiske alarmfase er hovedprioriteringen, afhængigt af

det pandemiske influenzavirus’ alvorlighed, at detektere det nye virus

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 17 / 66

More magazines by this user
Similar magazines