Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

åde styrken og antallet af doser skal tilpasses, eller der skal tilsættes et hjælpestof

(adjuvans) for at sikre en virkning.

De influenzavacciner, der normalt anvendes, har et indhold af 15 g virusantigen

af hver af tre virusstammer, dvs. i alt 45 g virusantigen (trivalent vaccine).

I en pandemisituation vil man anvende antigen fra én stamme (monovalent

vaccine), og nogle undersøgelser tyder på, at dosis kan reduceres til noget under

15 g, mens andre undersøgelser viser, at højere dosis er nødvendig. Man

kan forvente, at hver person skal vaccineres to gange mod normalt én gang, da

der ikke foreligger nogen basis-immunitet mod pandemivirus. Er der tale om et

ondartet pandemivirus, må man endvidere forvente, at der vil være behov for

at vaccinere en langt større del af befolkningen end normalt. Alt i alt kan der

være behov for en væsentlig større vaccineproduktion end under almindelige

influenzaepidemier, og formentlig også langt større end hvad der er muligt at

skaffe.

9.2.5 Logistik

Der er behov for planlægning af hvordan vaccinationerne vil kunne foregå.

I Danmark er der tradition for at egen læge og private vaccinationsfirmaer vaccinerer

mod sæsoninfluenza. Dette kan også være hensigtsmæssigt i en pandemisituation,

hvis der er tale om vaccination af afgrænsede medicinske risikogrupper.

Hvis vaccinen derimod skal gives som et tilbud til hele befolkningen

eller til bestemte erhvervs- eller aldersgrupper på kort tid, kan presset blive

stort, og i så fald kan der med fordel etableres egentlige ad hoc vaccinationscentre

til massevaccination.

Regionerne koordinerer i samarbejde med kommunerne planlægning inkl.

praktiske forhold omkring iværksættelse af en eventuel massevaccination. Private

vaccinationsfirmaer kan evt. bistå med planlægning og afvikling af massevaccinationer;

men regionens planlægning afhænger naturligvis af de lokale

forhold og muligheder.

Betalingsspørgsmålet bør forinden være afklaret. En eventuel betaling kan opdeles

i henholdsvis betaling for vaccinen og betaling for selve injektionen.

I dag skal borgere under 65 år selv betale for influenzavaccination, medmindre

de tilhører en risikogruppe.

Sundhedsstyrelsen vil under alle omstændigheder i den konkrete situation udmelde

vaccinationsstrategi, og vejlede om logistik og konkret planlægning.

9.2.6 Hvem skal vaccineres med vaccine mod pandemisk virus

Foreligger der en pandemi, hvor hele Danmarks befolkning bør vaccineres,

skal der hurtigst muligt skaffes mellem 5,6 og 25,6 millioner doser, det vil sige

op til godt 11 millioner doser (alt efter om det er nødvendigt med to doser eller

ej). Kommercielle vaccineproducenter vil formentlig kræve en fast ordre for at

opskalere deres produktion til en sådan leverance. Der bliver formentlig i bedste

fald tale om at Danmark kan få en begrænset vaccinemængde, hvorfor der

må ske en prioritering af, hvem der i givet fald skal vaccineres.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 41 / 66

More magazines by this user
Similar magazines