Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

og/eller vagtlægeovervågningen, samt ved overvågning af indlæggelse og dødelighed.

5.8 Befolkningens immunitet

Udover at overvåge forekomsten af influenzavirus kan det være hensigtsmæssigt

at undersøge befolkningens immunitet mod en eller flere typer af influenzavirus

i en såkaldt sero-epidemiologisk undersøgelse. Det gøres ved at måle

tilstedeværelse og mængde af typespecifikke antistoffer i blodet hos en repræsentativ

del af befolkningen. Testen kan bruges til at måle om man har haft en

infektion med den aktuelle type influenzavirus, eller om vaccinationen har haft

effekt.

Undersøgelse af befolkningens immunitet kan være værdifuld at udføre efter

første bølge af en pandemi med henblik på at vurdere omfanget af en evt. efterfølgende

anden pandemibølge i landet.

5.8.1 Udbrudsundersøgelser

Udbrudsundersøgelser ved husstandsudbrud eller udbrud på institutioner og

skoler kan være relevant tidligt i en pandemi, og iværksættes hvis man f.eks.

ønsker at bestemme inkubationstid, attack-rate, andelen af subkliniske tilfælde

eller case-fatality rate.

5.8.2 Adfærdsdata

Under pandemien i 2009/10 blev der lagt et spørgeskema på Danmarks Radios

hjemmeside, som personer der havde haft influenza kunne udfylde. Spørgeskemaet

blev brugt til at beregne andelen af syge der havde kontaktet praktiserende

læge og vagtlæge. Disse oplysninger gjorde det muligt at estimere den

samlede sygdomsbyrde i befolkningen.

5.8.3 Antivirale midler

Antivirale midler vil blive udleveret på lægeindikation. Der er indkøbt et lager

af tabletter af en begrænset størrelse samt et stort depot af pulver i Danmark,

og med risiko for hamstring og/eller udlevering på løs indikation vil der være

behov for præcis overvågning af forbruget. Forbruget kan overvåges ved hjælp

af Lægemiddelstatistikregisteret, hvor al receptpligtig medicin registreres.

5.8.4 Vaccinationsdækning, -respons og -bivirkninger

Hvis en vaccine udvikles, eller en allerede eksisterende vaccine anvendes, er det

væsentligt under en pandemi at monitorere vaccinationsdækning, -respons og

eventuelle bivirkninger. Basis herfor er registrering på individniveau af givne

vacciner. Det Danske Vaccinationsregister vil give oplysninger om vaccinationsdækning

og danne baggrund for specifikke undersøgelser af f.eks. vaccinationseffekt.

Mistænkte vaccinationsbivirkninger skal, som det gælder for alle vacciner og

lægemidler, indberettes af behandlende læge til Sundhedsstyrelsen.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 30 / 66

More magazines by this user
Similar magazines