Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

7 Antivirale midler

Antivirale midler er en væsentlig del af pandemiberedskabet, særligt i det første

halve år fra et nyt pandemivirus opstår til der er produceret pandemivaccine

nok til at vaccinere større grupper af befolkningen. Antivirale midler kan ikke

standse en influenzapandemi, men de kan bruges til at bremse spredningen,

beskytte udsatte mod alvorlig sygdom og død, samt behandle syge indtil en

vaccine foreligger.

Antivirale midler kan anvendes såvel profylaktisk som til behandling. I de præpandemiske

faser kan man forsøge at begrænse smitten og forsinke pandemien

ved brug af post-eksponeringsprofylakse. Det kan være muligt, hvor det ny virus

ikke er endelig adapteret til at smitte mellem mennesker, eller hvor der kun

er få tilfælde af influenza i begrænsede befolkningsgrupper. Under en pandemi

kan de antivirale midler begrænse influenzarelateret sygelighed, komplikationer,

hospitalisering, antibiotikaforbrug og reducere dødeligheden. En vigtig effekt

er at mindske presset på sundhedsvæsenet, særligt hospitalsvæsenet, gennem

færre alvorlige tilfælde af influenza. Desuden kan tilbud om profylaktisk behandling

af personale anvendes til at begrænse sygeligheden blandt personalet

og dermed sikre kritiske funktioner.

7.1 De antivirale midler

Der er i Danmark markedsført to antivirale midler, oseltamivir (Tamiflu®) og

zanamivir (Relenza®), der begge er neuraminidasehæmmere og kan reducere

varighed af symptomer og alvorligheden af influenzasygdommen. Den foreliggende

evidens tyder dog på, at antiviral behandling kun reducerer varigheden af

sygdom med en halv til én dag.

Behandlingen med de antivirale midler skal startes så tidligt som muligt og helst

inden for 48 timer efter symptomdebut for at virke. Oseltamivir indtages oralt

og forefindes som kapsler til børn og voksne samt i form af børnemikstur. Til

det danske beredskabslager er også indkøbt oseltamivir råstof, der kan omdannes

til oral væske. Zanamivir skal indtages som inhalationspulver i en Diskhaler®.

Ved alvorlig indlæggelseskrævende sygdom bør man forsøge antiviral behandling

selvom der er gået mere end 48 timer. En formulering til intravenøst brug

af både zanamivir og oseltamivir blev anvendt under pandemien 2009/10, og

er nu til rådighed for patienter som kun kan få medicinen intravenøst.

7.1.1 Naturlig immunitet under brug af antivirale midler

Neuraminidasehæmmere som oseltamivir og zanamivir forhindrer ikke infektion,

men hæmmer overførsel af nyligt formerede virus til andre celler. Et immunrespons

og dermed hel eller delvis immunitet kan derfor udvikles. Baseret

på flere studier har EMEA i 2005 således fundet, at der ved regelret profylaktisk

brug ikke var forskel på antistofsvaret eller andelen af subkliniske infektio-

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 32 / 66

More magazines by this user
Similar magazines