Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sygdom lungekomplikationer (17). Alligevel blev 45 % behandlet med antibiotika,

85 % af disse med almindelig penicillin og 15 % med makrolider. I USA er

andelen af antibiotikabehandlede patienter endnu højere.

Tabel 2 viser det forventede antibiotikavalg under pandemi ud fra eksempler

på relevante præparater. Bemærk, at der ikke er tale om en behandlingsvejledning:

Patienter Præparat Dosis

Indlagte med lungebetændelse

forårsaget af

Pneumokokker

G-penicillin i.v.

V-penicillin p.o.

2 million IU x 3 i 4 dage

1 million IU x 3 i 4 dage

Staphylokokker Cefuroxim i.v. 1,5 g x 3 i 8 dage

H. influenzae Cefuroxim i.v.

Amoxicillin +

clavulansyre (Spektramox)

p.o.

1,5 g x 3 i 8 dage

500 mg x 3 i 4 dage

Gram-negative bakterier

Ambulante

Uspecificeret lungeinfektion

Cefuroxim i.v.

Ciprofloxacin i.v.

Ciprofloxacin p.o.

V-penicillin p.o.

Roxithromycin p.o.

1,5 g x 3 i 8 dage

400 mg x 2 i 4 dage

500 mg x 2 i 4 dage

1 million IU x 3*

150 mg x 2*

*Højrisikopatienter forudsættes antibiotikabehandlet i 10 dage, lavrisikopatienter i 7

dage

Tabel 2. Forventet antibiotikavalg under en pandemi

8.1.1 Antibiotikabehov

Det anslåede totale behov for antibiotika under en pandemi vil for indlagte patienter

være 70.560 daglige doser fordelt på præparaterne i tabel 3 og for ambulante

1.452.000 daglige doser.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 35 / 66

More magazines by this user
Similar magazines