Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

15 Ordliste

Aberrent:

Adjuvans:

AMK:

DDV:

ECDC:

Aberration - arveanlægs afvigelse fra det normale.

Lægemiddel der tilsættes et andet for at forhøje dets virkning.

Akut Medicinsk Koordinationscenter, den funktion i en region der

varetager den operative ledelse og koordinering af den samlede

sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller katastrofer. AMK

er indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens

sundhedsvæsen.

Det Danske Vaccinationsregister. I 2008 bevilligede Indenrigs- og

Sundhedsministeriet 20 mio. kr. til udvikling af et elektronisk vaccinationsregister.

Vaccinationsregisteret skal give borgere og

sundhedspersonale et samlet overblik over givne vaccinationer.

Projektet er forankret på Statens Serum Institut

European Centre for Disease Control. ECDC, Det Europæiske

Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol er et EU-agentur med

det formål at styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme.

ECDC blev etableret i 2005 og ligger i Stockholm, Sverige.

ECMO-behandling:

Ekstra Corporal Membrane Oxygenation. ECMO er en teknik, der

benyttes til at assistere patienter med svær, men midlertidig (reversibel)

lunge- og/eller hjertesvigt. Det er en hjerte-lungemaskine der

overtager hjerte-/lungefunktionen mens organerne opheler.

EISN:

Epidemi:

EURO Flu:

EWRS:

The European Influenza Surveillance Network består af personer

ansvarlige for den epidemiologiske og virologiske overvågning af

influenza udnævnt af ”Competent Bodies” for overvågning i hver

medlemsstat. Der er opstillet bestemte optagelseskriterier for deltagelse.

Når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt i en befolkningsgruppe

i et bestemt område. Hvis sygdomsudbredelsen bliver verdensomspændende,

kalder man det en pandemi. Man taler om en

influenzaepidemi, når forekomsten overstiger den forventede hyppighed

i et geografisk område.

WHO Euro leder EURO Flu der er et paneuropæisk overvågningssystem,

hvis formål er at give et overordnet indtryk af influenzasituationen

i 30 europæiske lande.

Early Warning Response System, er EU´s formelle kommunikationssystem

i forbindelse med trusler fra smitsomme sygdomme. Alle

EU lande indgår i netværket og Afd. for Infektionsepidemiologi,

SSI varetager den nationale kontaktpunktsfunktion for EWRS og

har en døgnbemandet vagt.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 62 / 66

More magazines by this user
Similar magazines