Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

104 Fejlfinding

104 Fejlfinding Meddelelser Følg anvisningerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet. Meddelelse Betydning Løsning All group numbers have been used. Cannot play; file format is not supported. Cannot play; the license is expired. Det samlede antal listeemner (undtagen sanglister) overskrider grænsen (8.192 emner). Det samlede antal sange, der er registreret i afspilningslisten har nået 65.535. Du forsøger at afspilles en fil, som ikke kan afspilles på afspilleren. Den tidsbegrænsede periode for afspilning af sangen er udløbet. Sange, der overskrider grænsen, lagres i "Others". Hvis du ikke kan finde en sang, skal du først søge efter den i listen "Others". Hvis du ikke vil lagre sange, der overskrider grænsen på listen "Others", kan du slette unødvendige sange fra afspilleren vha. den software, som du anvendte til at overføre sangene, eller Windows Stifinder. Hvis det samlede antal afspilningslister, der er registreret til afspilleren, overstiger 65.535, kan de overskydende afspilningslister ikke vises. Reducér antallet af afspilningslister (slet afspilningslister) vha. den software, som du anvendte til at overføre afspilningslisterne. Du kan ikke afspille et ikke-understøttet filformat( side 117). Opdatér sangens licensoplysninger ved hjælp at det program, som blev anvendt til overførsel. Fortsættes

105 Fejlfinding Meddelelse Betydning Løsning Cannot save more than 30 Preset stations. Do not disconnect. Firmware update failed. LOW BATTERY. Please Charge. Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. On hold... Cancel HOLD function to activate controls. Preset already exists. The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. Der er allerede forvalgt 30 radiostationer. Slet alle unødvendige stationer først ( side 69), og vælg derefter de stationer, du ønsker inden for det begrænsede antal. Afspilleren kan ikke Dette er ikke en tilsluttes en computer eller fejlmeddelelse. Du må ikke andre eksterne enheder til koble USB-kablet fra, før overførsel af data. overførslen er færdig. Det mislykkedes at færdiggøre opdateringen af firmwaren. Spændingen i afspillerens batteri er lav. Afspillerens tilgængelige kapacitet er ikke tilstrækkelig. Afspilleren kan ikke betjenes, fordi skydeknappen HOLD står i stillingen HOLD. Du forsøger at vælge en frekvens, som allerede er valgt. Den indbyggede flashhukommelse blev ikke formateret korrekt. Den indbyggede flashhukommelse blev formateret på en computer. Følg anvisningerne på din computer for igen at prøve at opdatere firmwaren. Oplad batteriet ( side 23). Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og slet derefter alle unødvendige data fra afspilleren ved hjælp af andet software, der anvendes til overførsel, eller Windows Stifinder. For at betjene afspilleren skal du skubbe skydeknappen HOLD til den modsatte stilling ( side 12). Vælg en anden frekvens. Vælg "Settings" - "Common Settings" - "Format" for at formatere den indbyggede flashhukommelse igen ( side 83).