Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

98 Fejlfinding Display

98 Fejlfinding Display Symptom vises i stedet for (Clock Display) på menuen Home. "" vises for en titel. "Unknown" vises for et album- eller kunstnernavn osv. Forvanskede tegn vises. Skærmen bliver mørk, når der afspilles et foto. Årsag/Løsning Ikonet er blevet ændret, fordi afspilleren har oprettet adgang til en onlinetjeneste (kun tilgængelig i USA). For at gendanne (Clock Display) skal du formatere afspilleren ( side 83). Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren, herunder titlen. Omdøb titlen med relevante tegn vha. den software, du har anvendt til overførslen, eller Windows Stifinder. Dataene har ingen dataoplysninger, såsom et album- eller kunstnernavn osv. Det forkerte sprog er valgt. Ret indstillingen i "Language Settings" ( side 85), og overfør derefter data til afspilleren igen. Der skete ikke nogen betjening i mere end 30 sekunder ( side 75). Tryk på en vilkårlig knap. Skærmen slukker. Skærmen var ikke i brug i mere end 3 minutter, mens afspilleren var i pause-tilstand. Tryk på en vilkårlig knap. Skærmen var ikke i brug i mere end 30 sekunder, mens "Screensaver" var indstillet til "Blank" ( side 75). Tryk på en vilkårlig knap. Indstil "Screensaver" til f.eks. "Clock". Der vises en meddelelse. Se "Meddelelser" ( side 104). Fortsættes

99 Fejlfinding Strøm Symptom Batteriets levetid er for kort. Afspilleren kan ikke oplade batteriet. Afspilleren slukker automatisk. Opladningen færdiggøres meget hurtigt. Årsag/Løsning Driftstemperaturen er under 5 °C. Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets karakteristika. Dette er ikke en fejlfunktion. Batteriopladningstiden er ikke tilstrækkelig. Oplad batteriet, indtil vises. Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring af strømforsyningen er det muligt at spare batteristrøm og bruge afspilleren i længere tid ( side 87). Du har ikke brugt afspilleren i en længere periode. Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen opladning og afladning. Når brugbar batterilevetid nedsættes til halvdelen af den normale tid, selv efter at batteriet er opladet, bør batteriet udskiftes. Kontakt nærmeste Sony-forhandler. Copyright-beskyttet indhold afspilles. Når copyright-beskyttet indhold afspilles, bliver batteriets levetid muligvis kortere. USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen. Brug det medfølgende USB-kabel. Batteriet er blevet opladet ved en omgivelsestemperatur uden for intervallet 5 °C til 35 °C. Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i intervallet 5 °C til 35 °C. Computeren er ikke tændt. Tænd for computeren. Computeren er i dvaletilstand. Afslut dvaletilstand. For at undgå unødigt batteriforbrug, slukker afspilleren automatisk. Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den. Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladet, når opladningen begynder, er der kun behov for lidt tid, før batteriet er fuldt opladet. Fortsættes