Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

40 Afspilning af musik

40 Afspilning af musik Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing" Indstillingsmuligheder Beskrivelse/referenceside Play Mode Indstiller afspilningstilstanden ( side 41). Equalizer Tilpasser lydkvaliteten ( side 43). Cover Art* 1 Detailed Information* 2 Add to Wishlist/Remove from Wishlist Viser et omslag. Viser detaljerede oplysninger om en sang, f.eks. afspilningstid, lydformat, bithastighed og filnavn. Tilføjer sangen til ønskesedlen for at købe den hos servicen svarende til softwaren./ Fjerner sangen fra ønskesedlen. Clock Display Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 78). * 1 Skærmen "Cover Art" Når skærmen "Cover Art" vises, kan du flytte sange til den forrige eller næste ved at trykke på knappen /. Hvis sangene ikke inkluderer oplysninger om omslag, vises afspillerens standardbillede. Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag er inkluderet. Du kan angive omslag vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden overførselssoftware til angivelse af omslag. Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help (Hjælp) i softwaren eller hos softwareproducenten. Omslag vises muligvis ikke, afhængigt af omslagets filformat. * 2 Skærmen "Detailed Information" Når du åbner denne skærm fra skærmen "Now Playing", kan du flytte sange til den forrige eller næste ved at trykke på knappen /. Afspilningstid Filformat Bithastighed Copyright-beskyttede filer Når der afspilles sange med variabel bithastighed vises "VBR". Den viste afspilningstid og statuslinje er omtrentlige. Filnavn

41 Indstilling af musikken Indstilling af afspilningstilstanden (Play Mode) Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Music Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Play Mode", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over afspilningstilstande vises. Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningstilstand ( side 42), og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Music Settings" vises igen. Tip Du kan også vælge afspilningstilstanden fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Play Mode" i indstillingsmenuen. Fortsættes