Views
5 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

90 Nyttige oplysninger

90 Nyttige oplysninger Lagring af data Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved at overføre dataene fra din computer vha. Windows Stifinder eller anden egnet overførselssoftware. Hvis afspilleren er sluttet til computeren, vises den indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN]. Bemærkninger Du må ikke anvende den medfølgende software, mens du bruger Windows Stifinder til at interagere med afspillerens indbyggede flash-hukommelse. Du må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, mens "Do not disconnect.", som vises under dataoverførsel, vises. Det kunne beskadige dataen. Du må ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse vha. Windows Stifinder. Hvis du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du gøre det på afspilleren ( side 83). Du kan ikke ændre mappenavne eller slette mapperne "MUSIC" og "MP_ROOT".

91 Nyttige oplysninger Opgradering af afspillerens firmware Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til afspilleren, ved at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende websteder for detaljer og informationer om den nyeste firmware, og hvordan den installeres: For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support For kunder, der har købt de oversøiske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet. Slut afspilleren til din computer, og start derefter opdateringsprogrammet. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens firmware. Opdateringen af firmwaren er udført.