Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

110 Andre oplysninger

110 Andre oplysninger Ophedning Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode. Hovedtelefoner Trafiksikkerhed Undgå at lytte med hovedtelefonerne på i situationer, hvor hørelsen ikke må forringes. Undgå høreskader Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Ørespecialister advarer imod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis der forekommer en ringetone i dine øre, skal du reducere lyden eller afbryde brugen. Skru ikke højt op for lyden på én gang, især hvis du anvender hovedtelefoner. Skru lyden gradvist op, så lyden ikke beskadiger din hørelse. Vis hensyn Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det vil give dig mulighed for at høre lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser. Advarsel Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af straks. Hvis du opdager en allergisk reaktion over for de medfølgende hovedtelefoner, skal du straks stoppe med at bruge dem, og kontakte en læge. Ved brug Når du bruger en rem (sælges separat), skal du undgå, at den hænger fast i genstande, du passerer. Ydermere skal du passe på ikke at svinge afspilleren i remmen, så den rammer andre mennesker. Undgå at bruge afspilleren under start og landing i fly, når dette annonceres. Bemærk, at der kan forekomme midlertidig kondens i situationer, som f.eks. når afspilleren hurtigt flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med høj temperatur eller bruges i et rum, hvor et varmeapparat lige er blevet tændt. Kondensation danner fugt i luften, som slår sig ned på overflader, f.eks. metalpaneler el.lign. og omdannes til væske. Hvis der opstår kondensation i afspilleren, skal du lade den være slukket, indtil kondensationen forsvinder. Hvis du bruger afspilleren, mens der forekommer kondensation, kan det medføre funktionsfejl. Fortsættes

111 Andre oplysninger LCD'et Undgå at udsætte LCD'et for kraftige stød. Dette kan forårsage en forvrængning af farver og lysstyrke eller forårsage fejlfunktion i LCD'et. Hvis du bruger afspilleren i kolde omgivelser, vises billeder muligvis med sorte bånd rundt om. Dette er ikke en fejl i afspilleren. Rengøring Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, f.eks. en klud til rengøring af briller. Hvis afspillerens kabinet bliver meget snavset, skal det rengøres med en blød klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel. Undlad at anvende nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks. sprit eller benzin, da det kan gøre kabinettets overflade mat. Pas på, at der ikke kommer vand ind i afspilleren gennem åbningen ved stikket. Rengør jævnligt hovedtelefonstikket. For at rengøre høretelefonerne skal du tage dem af hovedtelefonerne, og vask dem forsigtigt i et mildt opvaskemiddel. Tør dem grundigt af, før de tages i brug igen efter rengøring. Hvis du har spørgsmål eller problemer angående afspilleren, bedes du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Fortsættes