Views
4 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

20 Om

20 Om informationsområdet De ikoner, der vises i skemaet nedenfor, vises i informationsområdet. Ikonerne varierer iht. afspilningsstatus, indstillinger eller skærmene. Oplysninger om ikonerne finder du på de enkelte referencesider. Ikoner , , , , , , , , , , osv. , , , Beskrivelse Ikonerne for afspilningsstatus Afspilning, Pause, Hurtigt fremad/tilbage, Gå til begyndelsen af den næste, aktuelle eller forrige sang Gå en anelse eller hurtigt fremad/tilbage ( side 47) Ikonerne for sangtitel, kunstnernavn, videotitel eller fototitel Ikonet for FM-tuneren , osv. Ikonerne for afspilningstilstand Afspilningstilstanden er indstillet til "Repeat" eller "Shuffle" ( side 42). "Slide Show Repeat" er indstillet til "On" ( side 61) osv. Ikonerne for lydeffektindstilling ( side 44) , Ikonerne for videoindstilling "Zoom Settings" er indstillet til "Auto" eller "Full" ( side 51) Ikonet for resterende batteristrøm ( side 23) Fortsættes

21 Visning af skærmen "Now Playing" Du kan hurtigt få vist skærmen "Now Playing" fra forskellige skærme. Now Playing Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge (Now Playing), og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Detaljerede oplysninger om det indhold, der i øjeblikket afspilles, vises. Tip Du kan få vist skærmen "Now Playing" ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF for at vælge "Now Playing". Når du afspiller videoer eller fotos, kan du vælge "Go to the song playback screen" i indstillingsmenuen for at få vist sangafspilningsskærmen.