Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на носителя Memory Stick n120 N Използване на носителя Memory Stick ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не докосвайте конектора на носителя Memory Stick с пръст или с метални предмети. Използвайте само залепващият се етикет, предоставен с носителя Memory Stick. Не огъвайте, не изпускайте или хвърляйте носителя Memory Stick. Не разглобявайте и не модифицирайте носителя Memory Stick. Не позволявайте носителят Memory Stick да се мокри. Не съхранявайте и не използвайте носителя Memory Stick на места, изложени на: ❑ Статично електричество ❑ Електрически шум ❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Висока влажност ❑ Разяждащи материали Използвайте доставената с носителя Memory Stick кутия за съхранение. Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация. Дръжте носителя Memory Stick и Memory Stick адаптерите далеч от деца. Има опасност от поглъщане. Ако използвате носител Memory Stick Duo, не пишете върху етикета, залепен върху него, с тънкописец. Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.

Предпазни мерки > Използване на вграденото устройство за съхранение n121 N Използване на вграденото устройство за съхранение Вграденото устройство за съхранение (твърд диск или SSD диск) има висока плътност на съхранение и чете или записва данни за кратко време. Вграденото устройство за съхранение обаче може лесно да се повреди, ако не се използва правилно. Ако вграденото устройство за съхранение бъде повредено, данните не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни при използването на компютъра. Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Избягване на увреждания на твърдия диск ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не подлагайте компютъра на резки движения. Дръжте компютъра далеч от магнити. Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение. Не премествайте компютъра, докато е включен. Не изключвайте и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху твърдия диск. Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени. Не премахвайте твърдия диск от компютъра. Предпазване на SSD диска от увреждания ❑ ❑ Не изключвайте и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху SSD диска. Не премахвайте SSD диска от компютъра.