Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютър n128 N Какво трябва да се направи, ако се показва съобщение за несъвместимост или неправилно поставяне на батерията, след което компютърът влиза в режим на хибернация? ❑ ❑ Проблемът може да е поради неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За подробности вж. Поставяне на батерията (стр. 18). Ако след извършеното по-горе проблемът продължава, това означава, че поставената батерия не е съвместима. Извадете батерията и се свържете с VAIO-Link. Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор, по-ниска от максималната? Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта на централния процесор с цел пестене на енергия, е възможно в “Свойства на системата” да се покаже текущата скорост на централния процесор, вместо максималната. Какво трябва да направя, ако Windows не приеме парола ами и покаже съобщение “Enter Onetime Password”? Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се покаже съобщението Enter Onetime Password и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди, за да проверите дали индикаторът за захранването ще се изключи. Изчакайте 10-15 секунди, след което включете отново компютъра и въведете правилната парола. Когато въвеждате паролата, проверете дали индикаторите Num lock и Caps lock не светят. Ако някой от тях свети, натиснете клавишите Num Lk (или Num Lock) или клавиша Caps Lock, за да го изгасите, преди да въведете паролата.

Отстраняване на неизправности > Компютър n129 N Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива? ❑ ❑ ❑ Проверете в уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне. Уверете се, че имате инсталиран най-новия видео драйвер. На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не е гарантирана оптималната графична производителност. Какво да направя, ако не мога да си спомня паролата за включване? Ако сте забравили паролата си за включване, свържете се с VAIO-Link, за да бъде нулирана. Ще заплатите такса за зануляване. Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на екрана, той не се изключва? Оригиналният скрийнсейвър на VAIO забранява настройката на таймера за изключване на екрана, която настройка се избира от опциите за захранване на Windows. Изберете скрийнсейвър, различен от оригиналния скрийнсейвър на VAIO.