Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n148 N Защо не мога да обменям визитни картички с мобилни телефони? Функцията за обмен на визитни картички не се поддържа. Какво трябва да правя, ако не чувам звук от слушалките или аудио/видео контролера? Проверете SCMS-T настройките. Ако вашите слушалки или аудио/видео контролерът не поддържа защита на съдържанието на SCMS-T, трябва да свържете устройството, като използвате разширения профил на аудио разпространение (A2DP). Следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел, Хардуер и звук и Bluetooth устройства. 2 С десния бутон на мишката щракнете върху устройството, което искате да свържете чрез използване на A2DP, след което изберете Control. 3 Щракнете, за да махнете отметката на Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection в SCMS-T Settings.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n149 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Работа с дискове (стр. 117) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е включен. Натиснете бутона за изваждане на устройството. Ако бутонът за изваждане на устройството не работи, щракнете върху бутона Старт, изберете Компютър, щракнете с десния бутон върху иконата на оптичното дисково устройство, след което щракнете върху Извади. Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.