Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 68 N Свързване на външен дисплей Можете да свържете външен дисплей (не е доставен в комплекта) към компютъра. Например, можете да използвате компютъра с компютърен дисплей или проектор. ✍ Включете захранващия кабел на външния дисплей, след като свържете всички останали кабели. Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 69 N Свързване на компютърен дисплей Можете да свържете компютърен дисплей (монитор) към компютъра. Свързване на компютърен дисплей 1 При нужда включете единия край на захранващия кабел на дисплея (1) към дисплея, а другия – в контакт на електрическата мрежа. 2 Ако искате да свържете аналогов монитор, включете кабела на дисплея (2) в порта за монитор (3) a на компютъра. 3 Ако искате да свържете TFT/DVI монитор, включете кабела на дисплея (2) към HDMI порта на DVI-D адаптер (3) и включете единия край на HDMI кабела (4) към HDMI порта на DVI-D адаптера (3), а другия край – към HDMI порта (5) на компютъра. 4 Ако външният компютърен дисплей е оборудван с входящ HDMI порт, свържете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на компютъра, а другия – към входящия HDMI порт на компютърния дисплей.