Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N Използване на тапета за удължаване на живота на батерията Можете да удължите живота на батерията, като зададете указания тапет като фон на работния си плот. Задаване на тапета за удължаване на живота на батерията 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Display, след което изберете Long Battery Life Wallpaper Setting. 3 Щракнете върху Set Long Battery Life Wallpaper. В прозореца за потвърждение щракнете върху OK.

Първи стъпки > Използване на батерията n 25 N Махане на батерията ! Може да изгубите данни, ако махнете батерията, докато компютърът е включен и не е свързан към адаптер за променлив ток, или ако я махнете, докато компютърът е в режим на заспиване. Махане на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1). 3 Плъзнете и задръжте фиксатора RELEASE (2) навътре, поставете върха на пръста си под пластината (3) и вдигнете батерията по посока на стрелката, след което я извадете от компютъра чрез плъзгане.