Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 56 N Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа) Специализирана е мрежа, при която се създава LAN единствено от самите безжични устройства, без друг централен контролер или точка на достъп. Всяко устройство комуникира пряко с останалите устройства в мрежата. Можете лесно да настроите специализирана мрежа в дома.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 57 N Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа) ! Стандартът IEEE 802.11a, използващ честота от 5 ГХц, и проекто-стандартът IEEE 802.11n, използващ честота от 2,4 ГХц или 5 ГХц, не са налични за специализирани мрежи. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху бутона до или над желаната опция за безжична връзка в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети. 3 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 4 Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет. 5 Щракнете върху Инсталиране на връзка или мрежа в левия прозорец. Появява се прозорецът Инсталиране на връзка или мрежа. 6 Изберете опция, за да зададете настройките на специализираната мрежа, и щракнете върху Напред. 7 Следвайте инструкциите на екрана.