Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n152 N Какво да правя, ако не могат да се възпроизвеждат Blu-ray Disc носители или ако компютърът става нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители? Възможно е да не можете да възпроизвеждате определено съдържание от Blu-ray Disc носители на компютъра, или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители. За нормално възпроизвеждане на такова съдържание изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации за WinDVD BD, като използвате VAIO Update. За информация за начина на използване на VAIO Update вж. Актуализиране на компютъра (стр. 27). Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител? ❑ ❑ Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично, дори и скрийнсейвър. Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител? ❑ ❑ Уверете се, че използвате подходящ записваем DVD носител. Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Някои марки записваеми DVD носители няма да работят. Защо не мога да запиша данни на Blu-ray Disc носител? ❑ ❑ Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа функцията за запис на Blu-ray Disc носители. BD-R Disc носителите не са презаписваеми. Не можете да добавяте или изтривате данни на или от BD-R Disc носителя.

Отстраняване на неизправности > Дисплей n153 N Дисплей Защо екранът изгасва? ❑ ❑ ❑ ❑ Екранът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване, натиснете произволен клавиш, за да го върнете в нормален режим. За допълнителна информация вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 92). Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети. Ако компютърът използва захранване от батерията, се уверете, че батерията е поставена правилно и е заредена. За допълнителна информация вж. Използване на батерията (стр. 18). Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, натиснете клавишите Fn+F7. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 29).