Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютър n126 N Какво трябва да направя, ако компютърът ми или софтуерът спрат да отговарят? ❑ ❑ Ако компютърът спре да отговаря докато работи приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да затворите приложението. Ако клавишите Alt+F4 не работят, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Изключване, за да изключите компютъра. ❑ Ако компютърът ви не се изключи, натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Изключване. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Изключване. ❑ Ако компютърът все още отказва да се изключи, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато това стане. ❑ ❑ ❑ ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete, може да доведе до загуба на незаписаните данни. Изключете променливотоковия адаптер и премахнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете променливотоковия адаптер, след което натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Опитайте да преинсталирате софтуера. Свържете се с производителя на софтуера или с посоченото лице за техническа поддръжка.

Отстраняване на неизправности > Компютър n127 N Защо компютърът ми отказва да влезе в режим на заспиване или хибернация? Ако режимът на работа бъде сменен преди компютърът да е влязъл напълно в режим на заспиване или хибернация, може да стане нестабилен. Възстановяване на компютъра на нормален режим 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Рестартиране. 3 Ако компютърът ви не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране. 4 Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра от бутона за захранването може да доведе до загуба на незаписаните данни. Какво трябва да се направи, ако индикаторът за зареждане премигва бързо, а компютърът не се включва? ❑ ❑ Проблемът може да е поради неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За подробности вж. Поставяне на батерията (стр. 18). Ако след извършеното по-горе проблемът продължава, това означава, че поставената батерия не е съвместима. Извадете батерията и се свържете с VAIO-Link.