Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, proces

7.6.3 Definitief masterplan

Oplevering van de finale versie van de documenten en producten zoals opgelijst onder voorontwerp

Masterplan voor het plangebied.

7.6.4 Algemeen

Duidelijkheid en hanteerbaarheid zijn belangrijke criteria. De plannen, teksten en schema’s bevatten alle

nodige informatie om de bedoelingen van het ontwerpteam te kunnen begrijpen en om de tekeningen

correct te kunnen interpreteren. Zij zijn voorzien van een legende van de gebruikte symbolen en bevatten

de nodige maat- en schaalaanduidingen.

De documenten worden in zesvoud opgeleverd: vijf analoge exemplaren op papier, en één digitale leesen

printbare versie op cd-rom of usb-stick.

De analoge documenten worden bij voorkeur opgemaakt in een reproduceerbaar A4- formaat, behoudens

plannen die in het belang van de goede leesbaarheid een groter formaat zouden vereisen.

Het digitale exemplaar wordt minimaal geleverd onder volgende vorm:

- de plannen in *.pdf (en indien relevant in *.dwg)

- bijhorende documenten in *.pdf: toelichtingsnota, presentatie,...

- bijhorende beelden in *.jpg (of gelijkaardig standaard formaat)

- een gegeorefereerd beeld van het masterplan en stadsontwerp (*.tiff)

- rasterformaat van de legende van het masterplan en stadsontwerp (*.tiff)

- de gegeorefereerde afbakening van het masterplan en stadsontwerp in vectorformaat (*.shp)

- de verschillende gegeorefereerde complementaire lagen in vectorformaat (zoals bepaald in de richtlijn

digiRUPs, http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html) (*shp)

Autocad‐ en ArcGIS files worden opgemaakt op werkelijke grootte en zijn geogerefereerd (Lambert 72).

De bestandsformaten respecteren de standaarden van Word (*.doc), Excel (*.xls), Access (*.mdb),

Autocad (*.dwg) en Arcgis (*.shp). Indien gekozen wordt voor één van deze bestandsformaten dient van

het betreffende document eveneens een kopieerbaar Acrobat formaat (*.pdf) te worden aangeleverd.

7.7 Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht zal het ontwerpteam een forfaitair en allesomvattend ereloon

ontvangen. Het omvat alle kosten verbonden aan de normale uitvoering van de opdracht (verplaatsingen,

vergaderingen inclusief verslaggeving ervan, materialen, personeelskosten, coördinatie, verzekeringen,

reproductie van documenten, vertalingen, en alle andere kosten verbonden aan de opdracht zoals vermeld

in het plan van aanpak opgesteld door het ontwerpteam).

131

More magazines by this user
Similar magazines