Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok

Figuur 57: Impressie heraangelegde Slachthuislaan langs het Lobroekdok.............................................. 58

Figuur 58: Concept water als beeldbepalend elementen en onderdeel van de identiteit van de wijk ......... 59

Figuur 59: Situering tunnelsleuf – waterhuishouding / voorstel nieuwe afwatering haalbaarheidsstudie

tunnelvariant, bron: TV SAM ................................................................................................................... 60

Figuur 60: Situering verschillende vervoersmodi – principeschets heraanleg IJzerlaan ............................ 61

Figuur 61: Impressie heraangelegde IJzerlaan ........................................................................................ 61

Figuur 62: Concept Damwijk verbinden met de rest van de stad .............................................................. 62

Figuur 63: Principeschets inpassing fietsbrug IJzerlaan in stedelijk weefsel ............................................. 63

Figuur 64: Concept uitbouw parkeersysteem voor lokaal verkeer ............................................................. 64

Figuur 66: Impressie toekomst Singel Noord ........................................................................................... 66

Figuur 67: BPA nr 16 ‘Stedelijk Slachthuis en omgeving’, 2001................................................................ 67

Figuur 68: Drie landschappen binnen de Groene Singel, Beeldkwaliteitplan Groene Singel ..................... 68

Figuur 69: Streefbeeld Singel, Beeldkwaliteitplan Groene Singel ............................................................. 69

Figuur 70: Typedwarsprofiel Singel fietspad ............................................................................................ 70

Figuur 71: Concept groen en blauw netwerk ............................................................................................ 71

Figuur 72: Sfeerbeeld kade Lobroekdok met zicht op Sportpaleis ............................................................ 72

Figuur 73: Illustratieve doorsnede met materiaalgebruik per deel ............................................................. 72

Figuur 74: Sfeerbeeld IJzerlaan ............................................................................................................... 73

Figuur 75: Situering project IJzerlaan ...................................................................................................... 75

Figuur 76: Ontwerp IJzerlaan , bouwaanvraag ......................................................................................... 75

Figuur 77: Sfeerbeeld heraanleg IJzerlaan, thv kruispunt Bredastraat ...................................................... 76

Figuur 78: Voorontwerp en sfeerbeeld IJzerlaan fietsbrug, projectnota .................................................... 77

Figuur 79: BPA Spoor Noord ................................................................................................................... 78

Figuur 80: Sfeerbeeld nieuw centrumziekenhuis ZNA, langs Hardenvoortviaduct..................................... 79

Figuur 81: Hoogtekaart van de Stad Antwerpen - Verhardingsgraad in de stad Antwerpen ...................... 81

Figuur 82: Hitte-eiland in Antwerpen: verschil in luchttemperatuur tussen stad en buitengebied in 2013 en

2030 ....................................................................................................................................................... 81

Figuur 83: Hittestress-kaart overdag of potentiele stralingstemperatuurkaart 2012 ................................... 82

Figuur 84: Luchtkwaliteitskaart NO2 (µg/m³), 2015 (met viaduct Merksem) .............................................. 83

Figuur 85: Luchtkwaliteitskaart NO2 (µg/m³), 2020 (volledige realisatie Masterplan 2020 )....................... 84

Figuur 86: Geluidsbelastingskaart, 2010 .................................................................................................. 85

Figuur 87: Geluidsstudie Singel Noord: scenario 11 (geluidsberm in Lobroekdok), enkel ring als bron – ring

& singel als bron ..................................................................................................................................... 86

Figuur 88: Bestaande hallen Slachthuissite – hal 1 .................................................................................. 94

4

More magazines by this user
Similar magazines