Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.3 Masterplan 2020

Het Masterplan 2020 werd op 30 maart 2010 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het Masterplan

2020 bouwt verder op de initiële doelstelling van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (2000).

Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (2000) bestaat uit een aantal projecten met als doelstellingen het

garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven, het verhogen van de verkeersveiligheid en het

herstellen van de leefbaarheid. Om de congestie op de Ring op te lossen, stelt het masterplan, dient deze

in de eerste plaats gesloten te worden in het noorden van Antwerpen. Deze sluiting gebeurt ter hoogte van

Singel Noord en verder door naar het Eilandje door middel van een viaduct, de zogenaamde Lange

Wapperviaduct. Bovendien wordt de ring in het Masterplan Mobiliteit Antwerpen zo uitgewerkt dat deze

opgesplitst wordt in een Doorgaande en een Stedelijke Ringweg. De Stedelijke Ringweg neemt de

bovenlokale functie van de Singel over, zodat deze een lokale weg kan worden met meer ruimte voor

openbaar vervoer en langzaam verkeer. Hiermee ontstaat de term Groene Singel, dat dus in oorsprong

een mobiliteitsproject was.

Tegen de Lange Wapperviaduct rijst weerstand. Met de goedkeuring van het Masterplan 2020 wordt

beslist de sluiting van de ring te houden op het Oosterweeltracé, maar te onderzoeken of een

ondertunnelde oplossing op die plek technisch en financieel haalbaar is en binnen de vooropgestelde

timing kan. 24 september 2010 beslist de Vlaamse Regering, na een haalbaarheidsstudie van de

tunnelvariant, te kiezen voor een sluiting van de ring met een dubbele ondertunnelde oplossing: één onder

de Schelde en één onder de dokken tussen het Oosterweelknooppunt en Schijnpoortknoop. De Lange

Wapperviaduct wordt geschrapt en vervangen door een tunnel. Daarnaast wordt ook beslist twee

tangenten aan te leggen, als bypass voor de Antwerpse Ring om deze laatste te ontlasten. Het gaat om de

heraanleg van de R11 tussen E19 en E313 / E34 en de A102, een nieuwe weg, tussen E313 / E34 en E19

naar Nederland.

Door het afleiden van een deel van het verkeer van de Ring naar de tangenten, wordt het concept van de

Doorgaande en Stedelijke Ringweg verlaten in het Masterplan 2020. Het mobiliteitsconcept ‘Groene

Singel’ wordt geschrapt. Zoals verder in dit document (3.2.5.) zal blijken blijft het ruimtelijke project Groene

Singel nog wel overeind.

1. Scheldekruising - tunnel

2. Oosterweelknoop

3. Cut & cover tunnel

4. open sleuf t.h.v. Luchtbal

5. open sleuf t.h.v. Lobroekdok

6. A102, oostelijke tangent

7. R11, zuidelijke tangent

8. Groene Singel?

Figuur 50: Masterplan 2020

48

More magazines by this user
Similar magazines