FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Braskeltuppen. PSY +4, SMI +2, FYS -2 12 m/s KP 12 SP 18. Bett, 1T10 (ÖP 10) -2 (minst 1). Förstena, se Trudvangs stigar sid 113.

FFF: Besvärjelsekonst FV 8, Strid FV 8, Tala (drakjordamål) FV 8, Tala (röna) FV 5. VP 23. Ljud (nivå I), Varseblivning (nivå I).

vättarna. Braskeltuppens slavar. SMI +2, FYS -1, INT -4 8 m/s KP 14 SP 18. Krumsvärd, 1T10 (ÖP 10).

FFF: Lönndom FV 9, Rörlighet FV 11, Strid FV 8, Tala (bastjumal) FV 8, Tala (röna) FV 5, Överlevnad (skog) FV 14. Mörkersyn.

Trollsvans. STY +4, FYS +1, INT -2 15 m/s KP 38 Hud, RV 1 SP 18. Holmgång, 1T5+4. Kasta sten, 1T10 (8-10) +4.

FFF: Jakt och fiske FV 10, Lönndom FV 5, Rörlighet FV 14, Strid FV 8, Tala (bastjumal) FV 8, Överlevnad (skog) FV 14. Mörkersyn.

Soila. Korpikalla. FYS +2, KAR +1, INT -1 12 m/s KP 24 Härdat läder, RV 3 (ej huvud+armar). SP 38. Miekka, 1T10 (ÖP 9-10) +2.

Skalm, 1T10 (ÖP 10). FFF: Hantverk (mjuka material) FV 10, Jakt och fiske FV 12, Rörlighet FV 10, Strid FV 15, Tala (eika) FV 11,

Växt- och djurliv (skog) FV 8. Överlevnad (skog) FV 12, Finta attack, Orientering, Garvare, Silvertunga, Nattsyn.

Solina. Illmalaina. SPI +2, PSY +2, STY -1 12 m/s KP 20 Päls (bröstkorg+mage) RV 2, Tjockt tyg (övrigt) RV 1

SP 29. Förstärkt båge, 1T10 (ÖP 9-10). Skalm, 1T10 (ÖP 10). GP 12 Jojkare FFF: Kulturkännedom (alfer) FV 12, Lönndom FV 12,

Rörlighet FV 8, Strid FV 12, Tala (eika) FV 14, Tala (röna) FV 12, Målbyte, Extra attack, Läsa och skriva (eika), Nattsyn.

Lukarov. Borjornikkadvärg. Thul. SPI +2, INT +2, STY -1 7 m/s KP 31 Skjalfmurgla (huvud) RV 8, (bröstkorg+mage) RV 3.

SP 18. Stridshammare, 1T10 (ÖP 9-10). GP 64 Stenhamnens runa (nivå III), Historiens runa (nivå I), Smedens runa (nivå III).

FFF: Hantverk (metall) FV 10, Läkekonst FV 8, Religion (thuldom) FV 16, Skötsel (stad) FV 10, Strid FV 8, Tala (tharkba) FV 12,

Tala (röna) FV 4, Grovsmide, Vildmarkssmedja, Sårvård, Läsa och skriva (futhark) FV, Ledare, Kampvana, Vapenbärare, Mörkersyn.

Glolikk & Askirov. Borjornikkadvärgar. Jägare. FYS +1, SMI +1, PSY -1 7 m/s KP 32 Skjalfmurgla (huvud) RV 8, (bröstkorg+mage) RV 3.

SP 23. Jaktspjut, 1T10 (ÖP 9-10). Liten sköld. FFF: Geografi (tvologoya) FV 8, Hantverk (mjuka material) FV 8, Jakt och fiske FV 12,

Lönndom FV 10, Rörlighet FV 6, Strid FV 8, Tala (tharkba) FV 7, Växt- och djurliv (underjord) FV 9, Överlevnad (underjord) FV 6, Mörkersyn.

Glodolga & Tjebka. Zvordadvärgar. Krigare. FYS +4, STY +2, KAR -2 5 m/s KP 36 Kirovmurgla (huvud) RV 9, (bröstkorg+mage) RV 9.

SP 34. Långspjut 1T10 (ÖP 8-10). FFF: Hantverk (sten) FV 10, Skötsel (krig) FV 6, Strid FV 14, Tala (tharkba) FV 6, Kampvana,

Stridsvana, Vapenbärare (stångvapen) Vapenmästare (stångvapen), Extra handling (stångvapen), Krafthugg, Rustningsbärare. Mörkersyn.

Rotvarde. Skogsjätte. STY +6, FYS +10, INT -2 37 m/s KP 90 (nuvarande 25) Hud RV 2. SP 22. Trädstam, 1T10 (ÖP 6-10) +11.

Stenblock 1T10 (ÖP 7-10) +7. FFF: Geografi (gildamor) FV 16, Hantverk (trä) FV 8, Jakt och fiske FV 10, Lönndom FV 8 Strid FV 12,

Tala (jotunmål) FV 10, Tala (röna) FV 5, Växt- och djurliv (mittland) FV 12, Överlevnad (skog) FV 14, Orientera, Grovsnickeri, Kamouflage,

Bärsärk, Kampvana, Stridsvana, Vapenbärare (tvåhandsfattade krossvapen), Vapenkastare (stenblock) Spå väder, Botanik (skog), Nattsyn.

fjork. Skogstroll. Trollstenens väktare. SMI +2, INT -4 8 m/s KP 16 Päls, RV 2 SP 18. Handyxa, 1T10 (ÖP 10).

FFF: Jakt och Fiske FV 8, Lönndom FV 10, Rörlighet FV 14, Strid FV 8, Tala (bastjumal) FV 8, Överlevnad (skog) FV 14, Orädd.

10. ERgEisHALL

biRnAggA

Birnagga är en mycket gammal draumdiser

som för sin ondska har fängslats i en spegel

av trollkarlen Ere. Likt alla draumdisrar

drivs Birnagga av en plågande hunger efter

livkraft och likt en vampyr besöker hon sina

offer under natten då de sover och är försvarslösa.

En normal draumdiser har ett mycket

starkare ont begär än en vanlig nattmara.

En nattmara kan plåga ett och samma offer i veckor eller månader

medan en draumdiser suger all livskraft ur sitt offer under en enda

natt. Därför behöver en draumdiser ständigt finna nya offer som hon

kan stärka sig med. Så länge Birnagga är fängslad i spegeln så utgör

hon ingen större fara för rollpersonerna. Värre blir det när de kommer

till drömvärlden Ergeishall där Birnagga kan spränga sig fri från sina

bojor och anta sin rätta förskräckliga marform.

Marritt: Om Birnagga sätter sig på ett sovande offer kan hon utföra

en marritt (lyckas alltid). Medan offret drömmer hemska mardrömmar

och inte kan vakna suger Birnagga i sig en del av dess livskraft.

För varje spelrunda som marritten pågår åldras offret 1 år. När offret

når övert maxåldern för sin ras så måste offret slå 1T20 och lägga

till antalet år som överstiger maxåldern. Är resultatet 20 eller högre

dör offret av hög ålder. En marritt ger dessutom offret 1T10 (9-10)

skräckpoäng.

vindform: Birnagga kan när hon vill ta sig formen av en kall vind

och flyga fram genom luften. Omvandlingen tar 1 spelrunda och i

sin vindform kan hon inte ta fysisk skada eller kasta besvärjelser.

Däremot kan hon ta sig genom minsta nyckelhål eller springa.

160

flyga: Birnagga kan om hon vill flyga i upp till max 20 spelrundor.

Därefter måste hon vila lika många minuter som spelrundor hon flög

innan hon kan flyga igen.

Mörkersyn: Birnaggga kan se i totalt mörker. Hon kan även se normalt

i rök, dimma och kraftig nederbörd.

Ras: Draumdiser (en mäktig form av nattmara).

urstam: Sergurontjos.

Skräckfaktor: 1T10 (ÖP 10).

Storlek: Stor som medparten av en åra (1,5 ggr).

förflyttning: Land 18 m/s. Flyga 30 m/s.

Exc. karaktärsdrag: STY +6, INT +2, KAR -4.

Kroppspoäng: 40. Kroppsdelar: Huvud 20, Höger arm 20, Vänster

arm 20, Bröstkorg 40, Mage 27, Höger ben 27, Vänster ben 27.

naturlig skydd: RV 6.

färdigheter: Besvärjelsekonst FV 16, Lönndom FV 16, Rörlighet FV

16, Strid FV 16, Tala (alla språk) FV 16.

fördjupningar: Dulgastöt, Extra handling (holmgång), Havitnerförädling,

Havitnerkalla, Holmgång, Holmgångsmästare, Höjdhopp,

Längdhopp, Ormtunga, Tjuvlyssna, Undgå attack, Undfly attack,

Vitnerförädling, Vitnerkalla.

förmågor: Maritt, Vindform, Flyga, Mörkersyn.

Holmgång: 26 stridspoäng, skada 1T10+6.

vp: 80

Besvärjelser: Astrala projektioner (nivå III), Gravitation (nivå III,

Hindra varelse (nivå III), Illusioner (nivå III), Kontrollera föremål

(nivå I), Kontrollera varelse (nivå III), Luftfuktighet (nivå III), Luftkontroll

(nivå III), Obemärkt (nivå III), Tankekraft (nivå III).

More magazines by this user
Similar magazines