FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

allmän olycka. Ceremonin känns väldigt storslagen och

pampig från den plats längst bak i den packade kyrkan

som rollpersonerna får bevittna förrättningen.

Efter att den till synes oändliga ceremonin är avklarad

beger sig tisklans utropare ner till staden och förkunnar

vigseln för folket. Kort därefter vandrar alla från

borgekekyrkan ner till Weroungarnas godehus för den

stora festligheten. En kalkfader leder hela procession under

stor pompa och ståt.

I Weroungarnas hus har man inte sparat på något alls.

Fantastisk mat och dryck finns i överflöd, de bästa skalderna

man känner till har kallats in och långväga hjältar

berättar om sina äventyr. Över fyrahundra Weroungare

och Eldtannar samlas på bröllopet och vid sidan av dem

tillkommer ett hundratal gäster, tisklan och rollpersonerna

inkluderade.

TisKLAns KORTA FEsTdELTAgAndE

Tisklan är närvarande under festligheternas första timme

men därefter avlägsnar hon sig tillsammans med de sina.

Rollpersonerna får dock stanna kvar på festen. Tisklan

är inte speciellt intresserad av festen utan gör bara vad

hedern kräver. Hon vill inte prata eller socialisera med

någon som är under godes rang. Detta gäller först och

främst rollpersonerna eftersom tisklan officiellt vill distansera

sig från dem så mycket som möjligt.

bRÖLLOPETs gÄsTER

De flesta av bröllopsgästerna är ädlingar som tillhör landets

absoluta elit. De är främst medlemmar ut godesläkterna

men även några lydgodar och hjältar syns i folkmassan,

dock inga ur ätten Eindurwáarn. Gemensamt för

53

de flesta gästerna är att de är rika, makthungriga, intrigerande,

lustfyllda, egoistiska och har aldrig i behövt

göra något för någon annan än sig själv. Många har sina

livtjänare med sig men de håller sig undan så gott de kan

och deltager inte i själva festen. Allt eftersom rusdrycker

blir serverade gör sadistiska ädlingar sig roliga på sina

vasaller och tjänares bekostnad. Detta beteende kan var

grisigt att bevittna för rollpersoner ur underklassen.

Under kvällen avlöser underhållare varandra med allt

ifrån fjaliska benslukare, carlonniska gycklare, drakeldsblåsare

och inte minst rikets bästa skalder och spelemän.

Den vackra och mycket omsjungna Beromydrmön Felija

kommer sent på kvällen och sjunger för brudparet vilket

också är festens höjdpunkt underhållningsmässigt. Felija

är känd för sin stämma som sägs rivalisera med alfernas

egna stjärnsångare. Hon sjunger den mycket vackra och

omåttligt populära kärleksballaden "Å så flögo svanarna

mot öst", och inte ett öga är torrt i salen. Därefter jublar

gästerna och Felija bugar djupt, ler sitt vackra leende och

avlägsnar sig från bröllopet.

Det bästa sättet att bli vän med någon på bröllopet

är att anpassa sig och bli en del av detta spektakel. Om

rollpersonerna agerar beskyddande mot någon stackare

som plågas av sin herreman kommer de snabbt göra sig

till åtlöje och i bästa fall blir de utkastade, i värsta fall

blir de kastade i en fängelsehåla. Rollpersonerna inbjudan

har bara ett syfte och det är för rollpersonerna att bli

tillräckligt mycket vän med en godeättsmedlem så att de

blir inbjudna till deras godehus så att de kan spionera om

förrädaren finns i ätten. Därför kan beskyddande rollpersoner

behöva svälja sina stolthet under denna fest.

Under kvällen kommer rollpersonerna att få otaliga

ingångar till olika godeätter och möjligheterna är stort

sett obegränsade. Detta gäller så länge som rollpersonerna

spelar godeätternas spel och tar del av deras ibland

råa och okänsliga lekar. Mjölkspotta är en populär lek,

där man tar en stor mun mjölk ur en kanna och sedan

spottar på en tjänare som står uppställd mot en vägg. Ju

längre ifrån man kan spotta, desto bättre är man på leken.

Leken urartar ofta och många som inte ens är med i leken

tar del av den och då med annat än mjölk. Självklart

är det en förnedrande lek att bli utvald till som tjänare

men när goden vill ha dig säger man inte ifrån. Spöjakt

är en annan lek som vanligtvis utspelas mellan ynglingar

där man istället för svärd fäktas med en kort piska, gren

eller annat ickeskarpt tillhygge. Detta brukar dock urarta

senare på kvällarna och ofta leder det till blodspillan.

Spöjakten brukar dela upp umgänget i distinkta grupper;

de som låter sig bli slagna, och de som skall segra.

Trots att det rör sig om lekar så är oftare statusen som

styr lekens utgång snarare än skickligheten med piskan.

Därutöver dansas det under hela kvällen och olika skickliga

sångare får utrymme att underhålla.

Ljudnivån är hög under hela bröllopet och de flesta

låter sig berusas kraftigt. Många vänskapsband binds

More magazines by this user
Similar magazines