Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

ka ter (grupper) at arbejde med besvarelsen af spørgsmålene. Til rådighed for besva relsen

har eleverne hinandens forkundskaber, de eksisterende opslagsværker, reglemen ter og

doktriner samt muligheden for at kontakte lærerne med spørgsmål. Den følgende dag fremlægger

et udvalgt syndikat deres resultater der således danner udgangspunkt for en fælles

drøftelse af emnet i plenum.

For eksempel har der ved OGU kurset været stillet følgende opgave:

”Hvert syndikat skal planlægge og udarbejde en præsentation af systemspeci fi kke

taktiske data samt gennemgang af ordrer og meldinger for TMG (Tungt maskingevær.

Forfatternes bemærkning)”

(uddrag af opgave fra VBK 303, 2007)

Men der har også været stillet opgaver af mere joborienteret karakter:

”Du skal, som uddannelsesansvarlig gennemføre en øvelse om bord på en FLEKS

(Skib af søværnets standard fl eksklasse. forf. bemærkning) med føl gende kriterier:

Lav en sejlplan gennem tre punkter, a, b, og c, hvor til der skydes med 76mm M/85

og 12,7 M/01. Din øvelsestid er 1000 B til 1130 B, afstanden fra a til b er 1 mil, fra

b til c 1,5 mil. Du kan kun skyde til styrbord.”

(uddrag af opgave fra VBK 303, 2007)

Fra det andet kursus kan følgende eksempel på en opgavetekst fremdrages:

”Hvert syndikat skal planlægge og udarbejde en præsentation af taktiske overvejelser

for anvendelse af nedenstående artilleri-våbensystemer. En min dre TE (Tactical

estimate. Forf. Bemærkning) forventes at danne grundlaget for disse overvejelser.

Alle taktiske publikationer samt krigens principper m.m bør tillige anvendes under

udarbejdelse af præsentationen. …”

(Uddrag af opgave fra VBK 300, 2007)

Ud over det beskrevne rummer uddannelsen på Våbenkursus som nævnt i indledningen

også ”live” og simulerede skydninger med de opstillede kanoner og maskingeværer. Disse

skydninger er dog ikke ændret hvorfor de ikke trækkes frem i denne fremstilling. Forsøget

har angået den del af undervisningen der har været gennemført som klasseundervisning.

OGU kursets varighed har været to uger. Det taktiske offi cerskursus varighed har været seks

uger fordelt på to perioder. Dette kursus har haft 13 deltagere, alle offi cerer heraf to fra

Norge.

Kontrol af deltagernes indlæring har været gennemført på samme måde som før forsøget

gennem en afsluttende praktisk prøve. På det taktiske kursus er udøvet ekstern censur af

to repræsentanter fra de aftagende eskadrer.

47

More magazines by this user
Similar magazines