Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

108

Vuonna 2010 kyselyssä meiltä tiedusteltiin työhön liittyviä arvoja. Tulokseksi saatiin,

että tärkeimmät kirjastotyötämme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus

ja yhteistyö. Yksi avovastauksista kiteytti arvomme näin:

”Tyytyväinen asiakas, tarkoituksenmukainen toiminta, työntekijöiden reilu

kohtelu”

Näitä arvoja käytettiin pohjana myös kirjaston Palvelumuotoiluhankkeessa, kun

kirjaston asiakaspalvelun arvoiksi muotoiltiin: asiakaspalvelu on asiantunteva, tasaarvoinen

ja ennakkoluuloton. Näitä arvoja toteutamme myös Kaisa-talon asiakaspalvelussa.

Vuonna 2011 kirjasto päätti osallistua Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali

(Inspi) -hankkeeseen. Hankkeessa keskitytään työn ja työyhteisöjen aidosti myönteisiin

voimavaroihin. Tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden ja työpaikkojen

mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Kyselyn alustavien tulosten mukaan pitäisi pohtia,

miten organisaatio voi tukea paremmin meitä ottamalla huomioon erilaiset mielipiteet

ja arvostamalla niitä, miten luodaan kokemus ystävällisestä ilmapiiristä, työn

imusta ja miten vähennettäisiin työstressin kokemusta. Eräs vastaajista kommentoi:

”Työn ilo ja innostus työnsä kehittämiseen, sitä pitää kannustaa”

Muutto Kaisa-taloon merkitsi myös monen kirjastossa määräaikaisessa palvelussuhteessa

olleen työsuhteen päättymistä. Menetimme hyviä työkavereita, ja näin

uuden alku sisälsi myös luopumisen kipua. Pyrimme kannustamaan, tukemaan ja

evästämään niitä, joilta työt loppuivat. Järjestimme tilaisuuden, jossa TE-keskus ja

yliopiston työhyvinvointi-yksikkö esittelivät palveluitaan ja kertoivat uusista mahdollisuuksista.

Kaisa-talon ja uuden kirjaston suunnittelu on ollut yksi uramme antoisimmista ja

jännittävimmistä yhteisistä kokemuksista. Muuttovuosi tuo muitakin ainutkertaisia

kokemuksia. Olemme osa Helsingin World Design Capital -vuotta ja voimme esitellä

ylpeinä kirjastorakennustamme Helsingissä pidettävän kansainvälisen kirjastoalan

järjestön IFLA:n vuosittaisen konferenssin osallistujille.

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston kirjaston työntekijöitä.

More magazines by this user
Similar magazines