Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

115 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

Kansainvälinen yhteistyö

avaa tutkimusta ja dataa

Informaation digitalisoituminen ja internet mahdollistavat globaalin tiedonhaun.

Tämä kehitys vaikuttaa yhä enemmän myös kirjastoihin ja lisää kansainvälisen

yhteistyön tarvetta. Helsingin yliopiston kirjasto tekee aktiivisesti

kansainvälistä yhteistyötä ja on mukana useissa eurooppalaisissa kehityshankkeissa,

jotka avaavat sekä tutkimustuloksia että dataa kaikkien käyttöön.

Euroopan komissio on pyrkinyt edistämään tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta

(Open Access). Komissio käynnisti ensimmäisen OpenAIRE- hankkeen

vuonna 2008. Hankkeen projekteissa on luotu käytäntöjä kaikkien EU:n rahoittamien

tutkimusten tuloksena syntyneiden julkaisujen saamiseksi avoimesti verkkoon.

Kirjasto oli mukana jo OpenAIREssa.

Lähes kolmen vuoden pituinen uusi OpenAIREplus -hanke käynnistyi joulukuussa

2011. Sen tavoitteena on rakentaa yhteyksiä tutkimustuloksista raportoivien tieteellisten

julkaisujen ja tutkimustulosten perustana olevien tutkimusaineistojen (datan)

välille. Projektiin osallistuu 41 Euroopan maata. Suomalaisia tässä laajassa hankkeessa

edustaa Helsingin yliopiston kirjasto. Projekti päättyy kesällä 2014.

Suomi | Namibian

yliopiston pääkirjaston

tietokoneluokka.

Svenska |

Huvudbibliotekets datorsal

vid Namibias universitet.

English | The computer

lab of the University of

Namibia Main Library.

Photo: Ari Muhonen

More magazines by this user
Similar magazines