Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Suomi | Kaisa-talon portaikko

ja valoaukko.

Svenska | Ljusöppningen och

trappan i Kajsahuset.

English | Aperture and

staircase in the Kaisa House.

Photo: Tuomas Uusheimo

81 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

listava organisaatiomalli. Kirjastolla on nyt mahdollisuus seurata mallin vaikutuksia

ja muovata se soveltuvaksi koko kirjasto-organisaatioon. Kyse ei kuitenkaan ole

vain organisaatiokaaviosta. Solmutyöskentelyn onnistunut käyttöönotto edellyttää

työtapojen, työnjakojen ja osaamisen kehittämistä kaikissa kampuskirjastoissa. Jatkokehittämisen

tärkeimmät tehtävät koskevat 1) solmutyöskentelymallin laajenevaa

käyttöönottoa tutkimusryhmien kanssa tehtävässä yhteiskehittelyssä sekä 2)

solmutyöskentelyn levittämistä kaikkiin kampuskirjastoihin.

Yliopiston kirjastotoimelle on tärkeää, että kirjastotyötä tutkitaan ja että tutkimuksen

tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Solmu-hankkeen kaltainen

tutkimusperustainen kehitystyö edellyttää pitkää aikajännettä ja siten myös

pitkäaikaista sitoutumista eri osapuolilta. Pitkäjänteisyys ei ole nopealiikkeisyyden

ja tuloksellisuuden vastakohta vaan niiden edellytys.

Kirjoittajat ovat Solmu-projektiin osallistuneita tutkijoita ja kirjaston työntekijöitä.

More magazines by this user
Similar magazines