Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Poziom zarysu W trybie

Poziom zarysu W trybie ręcznego ustawiania ostrości uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z ustawioną ostrością. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób sprawdzić ustawienie ostrości. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Poziom zarysu] t wybrane ustawienie. Uwagi Wysoki Średni Niski WYŁ. Ustawianie wysokiego poziomu zarysu. Ustawianie średniego poziomu zarysu. Ustawianie niskiego poziomu zarysu. Funkcja uwydatniania zarysu nie jest używana. • Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu zależy od obiektu lub używanego obiektywu. • Zarys obszarów z ustawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest podłączony za pośrednictwem kabla HDMI. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 104 PL

Kolor zarysu Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku funkcji uwydatniania zarysu w trybie ręcznego ustawiania ostrości. 1 [Menu] t [Ustawienia] t [Kolor zarysu] t wybrane ustawienie. Biały Czerwony Żółty Uwaga Uwydatnianie zarysów kolorem białym. Uwydatnianie zarysów kolorem czerwonym. Uwydatnianie zarysów kolorem żółtym. • Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję [WYŁ.]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 105 PL