Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Ekspozycji ręcznej

Ekspozycji ręcznej Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony. 1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej]. 2 Nacisnąć kilkakrotnie dolną sekcję pokrętła regulacyjnego, aby wybrać czas otwarcia migawki lub przysłonę. Na przemian będą wyświetlane ekrany doboru czasu otwarcia migawki i przysłony. Czas otwarcia migawki Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć 3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią wartość. Sprawdzić wartość ekspozycji w pozycji „MM” (pomiar ręczny). W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu. W stronę –: Obraz ulega przyciemnieniu. 0: Odpowiednia ekspozycja po analizie przeprowadzonej w aparacie 4 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Przysłona (liczba F) Pomiar ręczny Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku]. Wybrać je, wysuwając palcami lampę błyskową w górę lub dociskając ją w dół. • Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej. • W trybie ekspozycji ręcznej czułość ISO [ISO AUTO] jest ustawiona na [ISO 200]. W razie potrzeby zmienić ustawienie czułości ISO. • Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia. Ciąg dalszy r 52 PL

BULB Korzystając z długiej ekspozycji można na zdjęciu uzyskać smugi. Funkcja BULB nadaje się do fotografowania smug światła, na przykład podczas pokazów sztucznych ogni. 1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej]. 2 Nacisnąć dolną sekcję pokrętła regulacyjnego, aby wybrać czas otwarcia migawki. 3 Obrócić pokrętło regulacyjne w lewo, aż pojawi się wskaźnik [BULB]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu [BULB] 4 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. 5 Nacisnąć spust migawki i przytrzymać go w tej pozycji przez cały czas wykonywania zdjęcia. Dopóki spust migawki jest naciśnięty, migawka pozostaje otwarta. Indeks Uwagi • Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu, wskazane jest korzystanie ze statywu. • Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie. • Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć. • Po włączeniu funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] lub [Auto HDR] czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB]. • W przypadku użycia funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] lub [Auto HDR] przy ustawieniu czasu otwarcia migawki na [BULB], czas otwarcia migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund. 53 PL