Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Chroń Ochrona

Chroń Ochrona zarejestrowanych obrazów przed przypadkowym usunięciem. Na chronionych obrazach widoczny jest symbol . 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Chroń] t wybrany tryb. Uwaga Wiele obrazów Anuluj wsz. zdj. Anuluj wsz. filmy Włączanie lub wyłączanie ochrony zaznaczonych obrazów. Nacisnąć środkową sekcję w celu zatwierdzenia polecenia [Wybierz] i [OK]. Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć. Anulowanie ochrony wszystkich filmów. • Jednocześnie można zabezpieczyć maksymalnie 100 obrazów. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 96 PL

Powiększ Istnieje możliwość sprawdzenia ostrości obrazu przez powiększenie danego fragmentu odtwarzanego zdjęcia. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [ Powiększ]. 2 Zmienić skalę obracając pokrętłem regulacyjnym. 3 Wybrać fragment, który ma być powiększony, naciskając górną/dolną/ prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego. 4 Aby anulować tę operację, wystarczy nacisnąć [Wyjdź]. Uwagi • Nie można powiększać filmów. • Podczas odtwarzania zdjęć panoramicznych najpierw należy wstrzymać odtwarzanie, a dopiero potem powiększyć obraz. z Zakres skalowania Zakres skalowania zależy od rozmiaru obrazu. Rozmiar obrazu Zakres skalowania L ok. ×1,1 – ×14 M ok. ×1,1 – ×11 S ok. ×1,1 – ×7,3 Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 97 PL