Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Adapter obiektywu

Adapter obiektywu Adapter obiektywu LA-EA1 (oddzielnie w sprzedaży) umożliwia podłączenie obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) do posiadanego aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Uwagi • Niektórych obiektywów nie można używać z adapterem obiektywu. Informacje o zgodnych obiektywach można uzyskać w punkcie sprzedaży produktów Sony lub w autoryzowanym serwisie Sony. • Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych będzie mniejsza. Indeks Funkcja automatycznego ustawiania ostrości w przypadku obiektywów z mocowaniem A Zastosowanie adaptera obiektywu LA-EA1 (oddzielnie w sprzedaży) umożliwia korzystanie z autofokusa (Poj. autofokus) po zainstalowaniu w aparacie obiektywu z mocowaniem A SAM lub SSM. Z autofokusa (Poj. autofokus) można również korzystać w trybie nagrywania filmów naciskając do połowy spust migawki. Uwagi • W przypadku obiektywów z mocowaniem A nie można korzystać ze Wspomagania AF. • W porównaniu z obiektywem z mocowaniem E szybkość autofokusa będzie mniejsza. (W przypadku obiektywu mocowaniem A, szybkość autofokusa będzie wynosić od 2 do 7 sekund przy zdjęciach wykonywanych w warunkach pomiarowych firmy Sony. Szybkość ta zależy od obiektu, oświetlenia itp.) • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy mechanizmu obiektywu oraz dźwięki towarzyszące pracy aparatu. Można tego uniknąć wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t [WYŁ.]. • Po zamocowaniu niektórych obiektywów lub w przypadku pewnych obiektów ustawianie ostrości może być czasochłonne lub utrudnione. 170 PL

Czyszczenie Czyszczenie aparatu • Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, na przykład styków obiektywu. Wydmuchać pył ze środka mocowania obiektywu przy użyciu dostępnej w handlu dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia przetwornika obrazu można znaleźć na stronie 132. * Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Grozi to wystąpieniem usterek. • Powierzchnię aparatu najpierw wyczyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie szmatką, po czym wytrzeć do sucha. Stosować się do poniższych zaleceń, aby nie uszkodzić warstwy wykończeniowej lub obudowy: – Nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, kremy z filtrem, środki owadobójcze itp. – Nie dotykać aparatu rękoma zabrudzonymi wyżej wymienionymi środkami. – Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem. Czyszczenie obiektywu • Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne, typu rozcieńczalnik lub benzyna. • Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać dostępnej w handlu dmuchawki. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, usunąć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywów. Wycierać ruchem spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 171 PL