Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Drukowanie zdjęć

Drukowanie zdjęć Zdjęcia można drukować za pomocą następujących metod: • Drukowanie bezpośrednio z poziomu drukarki obsługującej dany typ karty pamięci Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. • Drukowanie przy użyciu komputera Zdjęcia można zaimportować do komputera przy użyciu dołączonego programu „PMB”, a następnie je wydrukować. Istnieje możliwość wydrukowania zdjęcia z nałożoną datą. Szczegółowe informacje zawiera „PMB Help”. • Drukowanie w punkcie usługowym Kartę pamięci ze zdjęciami wykonanymi aparatem można zanieść do punktu usługowego wykonującego odbitki. Jeżeli punkt usługowy dysponuje urządzeniami rozpoznającymi znaczniki w formacie DPOF, wcześniej w czasie oglądania zdjęć można wybrać te, które mają być wydrukowane, umieszczając na nich znacznik (Zlecenie wydruku), aby nie trzeba było ponownie przeglądać ich i wybierać w momencie zlecania wykonania odbitek w zakładzie. Uwagi • Nie można drukować zdjęć RAW. • W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie [16:9] mogą zostać ucięte obie krawędzie. • W przypadku niektórych drukarek nie można drukować zdjęć panoramicznych. • W przypadku wykonywania odbitek z punkcie usługowym istotne są poniższe uwagi: – Przed złożeniem zlecenia należy zapytać, na jakich typach kart pamięci dany punkt usługowy przyjmuje zdjęcia. – Może być potrzebny adapter karty (oddzielnie w sprzedaży). Zapytać o to w punkcie usługowym. – Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć kopię zapasową zdjęć na płycie. – Nie można określić liczby odbitek. – W przypadku chęci nałożenia dat na zdjęcia należy zapytać o taką możliwość w punkcie usługowym. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 154 PL

Rozwi¹zywanie problemów Rozwiązywanie problemów W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań. 1 Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach od 155 do 160. 2 Wyjąć akumulator, odczekać około minuty, włożyć akumulator ponownie, po czym włączyć aparat. 3 Zresetować ustawienia (strona 135). 4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. Akumulator i zasilanie Nie można włożyć akumulatora. • Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem akumulatora. • Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model NP-FW50. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania akumulatora lub zbyt szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy wskazaniu wystarczającego poziomu. • Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. • Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator. • Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy. Nie można włączyć aparatu. • Włożyć prawidłowo akumulator. • Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator. • Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy. Zasilanie nagle się wyłącza. • W przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu lub akumulatora wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy i następuje automatyczne wyłączenie aparatu z uwagi na jego ochronę. • Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy spust migawki (strona 125). Ciąg dalszy r 155 PL