Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

• Aby zabezpieczyć

• Aby zabezpieczyć styki przed zabrudzeniem, zwarciem itp., akumulator należy przewozić lub przechowywać w woreczku foliowym, izolując go w ten sposób od metalowych przedmiotów. Czas eksploatacji akumulatora • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. Znaczne skrócenie czasu pracy pomiędzy kolejnymi operacjami ładowania sygnalizuje potrzebę wymiany akumulatora, • Okres eksploatacji akumulatora zależy od warunków jego przechowywania i od warunków pracy. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 168 PL

Ładowarka • W ładowarce (w zestawie) można ładować wyłącznie akumulatory typu NP-FW. Przy próbie ładowania akumulatorów innego typu niż podany może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzewania się akumulatora lub jego eksplozji, co stwarza ryzyko porażenia prądem i poparzeń. • Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Pozostawianie naładowanego akumulatora w ładowarce skraca czas jego eksploatacji. • Dioda CHARGE dołączonej ładowarki może migać na dwa sposoby: Szybkie miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 0,15 sekundy. Powolne miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 1,5 sekundy. • Gdy dioda CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie w prawidłowy sposób włożyć go ponownie do ładowarki. Dalsze szybkie miganie diody CHARGE może wskazywać na błąd akumulatora lub obecność w ładowarce akumulatora innego typu niż podany. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego typu. Jeżeli akumulator jest zgodny z podanym typem, należy go wyjąć, wymienić na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, mógł wystąpić błąd akumulatora. • Migająca powoli dioda CHARGE sygnalizuje, że ładowarka przerwała chwilowo ładowanie i jest w trybie oczekiwania. Ładowarka automatycznie przerywa ładowanie i przełącza się w stan oczekiwania, gdy temperatura wykracza poza zalecany zakres temperatur roboczych. Gdy temperatura wróci do odpowiedniego zakresu, ładowarka wznowi procedurę ładowania i dioda CHARGE zostanie ponownie podświetlona. Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10 °C a 30 °C. • Zabrudzona ładowarka może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu procesu ładowania. Ładowarkę należy czyścić suchą szmatką. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 169 PL